Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PREDNÁŠKY A WORKSHOPY

9.11 – 10.11.2016, Nitra SoundOrchestra

SoundOrchestra
9.11 – 10.11.2016, Nitra I Nitrianska Galéria
Workshop pre deti zameraný na improvizáciu, zvuk a prácu s tichom.
Súčasťou workshopu je hra na novom multimediálnom nástroji Zvukodrome.
lektori: Ivan Šiller, Fero Király

12. - 14. októbra 2016 Andrej Šuba

V dňoch 12. až 14. októbra 2016 sa Andrej Šuba  v centrále RISM (Répertoire International des Sources Musicales) vo Frankfurte nad Mohanom zúčastnil špecializovaného workshopu pre muzikológov a hudobných archivárov zameraného na prezentáciu nového softvéru na katalogizáciu hudobných prameňov.

30. 7. 2016, Piešťany, Erika Krkošková a Martina Janegová

Zvukotiny

Workshop pre deti zameraný na otvorené a grafické partitúry. Učenie sa ako prepájať elementárne hudobné nástroje s ozvučenými predmetmi a elektronikou.

30. 7. 2016, Piešťany, Lidožúr Ferstival

Lektori: Erika Krkošková, Martina Janegová (naše absolventky)

 

6. júla 2016 Andrej Šuba

6. júla 2016 prednášal Andrej Šuba o dejinách hudobnej kultúry na Slovensku v rámci medzinárodných kurzov barokovej hudby, ktoré sa konali v maďarskej Miszle.

Medzinárodné sympóziu Cantus Choralis 12.10.2015

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.  predniesol referát na tému Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena - 70 výročie na Medzinárodnom sympóziu Cantus Choralis 2015 v Ústi nad Labem - 12.10.2015