Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PREDNÁŠKY A WORKSHOPY

9.11 – 10.11.2016, Nitra SoundOrchestra

SoundOrchestra
9.11 – 10.11.2016, Nitra I Nitrianska Galéria
Workshop pre deti zameraný na improvizáciu, zvuk a prácu s tichom.
Súčasťou workshopu je hra na novom multimediálnom nástroji Zvukodrome.
lektori: Ivan Šiller, Fero Király

12. - 14. októbra 2016 Andrej Šuba

V dňoch 12. až 14. októbra 2016 sa Andrej Šuba  v centrále RISM (Répertoire International des Sources Musicales) vo Frankfurte nad Mohanom zúčastnil špecializovaného workshopu pre muzikológov a hudobných archivárov zameraného na prezentáciu nového softvéru na katalogizáciu hudobných prameňov.

30. 7. 2016, Piešťany, Erika Krkošková a Martina Janegová

Zvukotiny

Workshop pre deti zameraný na otvorené a grafické partitúry. Učenie sa ako prepájať elementárne hudobné nástroje s ozvučenými predmetmi a elektronikou.

30. 7. 2016, Piešťany, Lidožúr Ferstival

Lektori: Erika Krkošková, Martina Janegová (naše absolventky)

 

24.6.2016 Nitra I Hide Park SoundOrchestra

SoundOrchestra
24. 6. 2016, Nitra I Hide Park
Workshop pre deti zameraný na improvizáciu, zvuk a prácu s tichom.
Súčasťou workshopu je hra na novom multimediálnom nástroji Zvukodrome.
lektori: Ivan Šiller, Fero Király

6. júla 2016 Andrej Šuba

6. júla 2016 prednášal Andrej Šuba o dejinách hudobnej kultúry na Slovensku v rámci medzinárodných kurzov barokovej hudby, ktoré sa konali v maďarskej Miszle.

30.5 – 31.5. 2016, Zborov – Šarišské Bohdanovce SoundOrchestra

SoundOrchestra
30.5 – 31.5. 2016, Zborov – Šarišské Bohdanovce I Základná škola
Workshop pre deti zameraný na improvizáciu, zvuk a prácu s tichom.
Súčasťou workshopu je hra na novom multimediálnom nástroji Zvukodrome.
Lektori: Ivan Šiller, Fero Király, Tomáš Boroš, Daniel Matej, Andrej Šuba

22. -23. marca 2016 SLYŠET JINAK

22. -23. marca 2016 bude na Katedre hudobnej výchovy prebieha intenzívny kurz hudobnej kreativity SLYŠET JINAK zameraný na možnosti rozvíjania tvorivých schopností prostredníctvom hudobných činností a elementárneho komponovania v škole: iniciačné cvičenia, koncentračné, komunikačné a kompozičné hry, tvorba grafických partitúr, interpretácia, performancie. Netradičné hudobné nástroje. Bezbariérová hudobná výchova. Hudobno - animačné programy. Kurz bude zakončený koncertom, na ktorom zaznejú nové hudobné kompozície vytvorené študentmi v rámci kurzu a performancie lektorov.

Lektori: prof. Mgr. MgA. Vít ZOUHAR, PhD., Mgr. Gabriela COUFALOVÁ, PhD., Mgr. Gabriela VŠETIČKOVÁ, PhD., Mgr. Jaromír SYNEK, PhD. z Katedry hudobnej výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

10.12.2015 Budapešť Daniel Matej a Ivan Šiller

10.12., 10.00

Budapešť, Akadémia Muzických umení

Ivan Šiller a Daniel Matej - workshop pre študentov akadémie a prezentácia projektu VENI ACADEMY.

4.12 – 7.12. 2015 Ivan Šiller a Fero Király

Cluster ensemble predstaví svoj najnovší projekt FAST FORWARD.

Ivan Šiller a Fero Király v spolupráci s Michalom Matejkom (gitara) a Hilarym Jeffrym (trombón, elektronika) reinterpretujú výtvarné diela Juraja Bartusya a Svätopluka Mikytu.

4.12. – Topoľčany I Nástupište 1 - 12

5.12 – Banská Štiavnica I Banská Stanica

6.12 – Košice I Tabačka

7.12. – Bratislava I A4

Mgr. art. Ivan ŠILLER, ArtD.- 29.11.2015 v POZNANI, PL

29.11. 2015 o  10.00 hod.
Mgr. art. Ivan ŠILLER, ArtD. bude mať 29.11.2015 o 10:00 Workshop a koncert s poslucháčmi Akadémie múzických umení v Poznani.

19.11-21.11.2015 SKLADAČKY

 Katedra hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK a Národné osvetové centrum v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov o hudbu a hry s tónmi na netradičné kreatívne podujatie s názvom SKLADAČKY. Trojdňový seminár od 19. do 21. novembra, ktorého lektormi sú skladatelia Tomáš Boroš, Daniel Matej a Marcus Zagorski, je určený všetkým bez ohľadu na vek a skúsenosti, ktorí si chcú vyskúšať, aké je to byť skladateľom. Súčasťou sú prednášky, dostatok času na komponovanie vlastnej skladby pod dohľadom skúsených lektorov a záverečný koncert, na ktorom zaznejú vytvorené diela v interpretácii profesionálnych hudobníkov Ivana Šillera (klavír), Branislava Dugoviča (klarinet), Tomáša Boroša (Orffove nástroje), Veroniky Vitázkovej (flauta) a Lucie Korenkovej (spev). Skladačky sa uskutočnia na Katedre hudobnej výchovy na Šoltésovej ulici 4 v Bratislave. 
Viac informácií je dostupných na www.nocka/hudba/nezlossa a na facebookovom profile NOC. 
Všetci terajší i bývalí študenti KHV sú srdečne vítaní. 
Uzávierka prihlášok je 12. 11. 2015, vstup na podujatie je voľný do naplnenia kapacity.

1.-15.11.2016 San Francisco, Ivan Šiller a Fero Király

Naši pedagógovia Ivan Šiller a Fero Király sú od 1. do 15.11 2015 v San Franciscu na koncertnom turné s projektom Clustre Ensembu podporovaným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Počas svojho pobytu v USA vedú prednášky a interaktívne vzdelávacie semináre pre deti vo veku od 5 rokov, ktorých účelom je naučiť deti počúvať a improvizovať so zvukmi bežného života ako je napr. mňaukanie mačky, zvuk motorky atď. S pomocou elektronického nástroja Zvukodromu, ktorý vytvoril Fero Király, sa do hrania so zvukmi môže zapojiť až 20 detí. Za záver si deti môžu vyskúšať aj dirigovanie.

Medzinárodné sympóziu Cantus Choralis 12.10.2015

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.  predniesol referát na tému Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena - 70 výročie na Medzinárodnom sympóziu Cantus Choralis 2015 v Ústi nad Labem - 12.10.2015

JÚN 2015 Eva Šušková

Mgr. art. Eva Šušková, ArtD. so študentami Pohoda pre deti aj dospelých