Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OCENENIA

Ivan Šiller a Fero Király The Guardian

Cluster ensemble pod vedením Ivana Šillera a Fera Királya získal výborné hodnotenia v The Guardian a Pitchfork za nahráavku 3 CD Cluster ensemble plays Philip Glass.

Cluster ensemble sú nominovaný na cenu Nadácie Tatra Banky za umenie 2016 v kategórii hudba.

Eva Šušková - Radio Head Award

Náš pedagóg Eva Šušková získala práve ocenenie Radio_Head Award za album secret VOICE. Na ocenenom Cd účinkuje aj Braňo Dugovič, ktorý bol tiež nominovaný so súborom Begerovo trio. Blahoželáme!

DANIEL MATEJ A FRANTIŠEK KIRÁLY "NA MAPE SOCIÁLNYCH INOVÁTOROV"

NADÁCIA PONTIS V SPOLUPRÁCI S ORGANIZÁCIOU ASHOKA ZMAPOVALA ĽUDÍ, KTORÍ MENIA SLOVENSKO.

Mapa predstavuje veľmi pestrú zmes ľudí, ktorých spája to, že sú vnímaní ako nositelia pozitívnych zmien. Na mape sa ocitli osobnosti z občianskeho sektora, politici, biznismeni, lekári, učitelia, novinári, kňazi, úradníci, ale aj niektorí starostovia či prezident.
Predstavuje 945 ľudí, ktorí prinášajú jedinečné prístupy pri riešení spoločenských problémov.
Metódou snehovej gule boli od júla do októbra 2015 zrealizované individuálne rozhovory s kľúčovými aktérmi vo vybraných oblastiach.
Na mape sú ľudia, ktorí sú vnímaní ako etablovaní inovátori, začínajúci inovátori, experti či podporovatelia.

mapa sociálnych inovátorov

NOMINÁCIA - KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO 2015 - doc. Matej

Doc. Daniel Matej  nominovaný na ocenenie krištáľové krídlo 2015 v kategórii hudba je iniciátorom a zakladateľom viacerých hudobných zoskupení zameriavajúcich sa na interpretáciu súčasnej hudby. Okrem kompozičnej oblasti je aktívny aj v hudobno-teoretickej oblasti . V roku 2015 vydáva album Memories of You. Kompilácia ponúka prostredníctvom dvanástich skladieb prierez tvorbou umelca od roku 1993 po rok 2012.

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Organizátorom udeľovania týchto cien je umelecká a reklamná agentúra Krištáľové krídlo spol. s r.o. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením, ktoré odráža najvyššiu odbornosť laureáta.

V súčasnosti sa ocenenie udeľuje v kategóriách filantropia, hospodárstvo, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, hudba, šport, medicína a veda a udeľuje sa i mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.
http://kristalovekridlo.sk/kristalove-kridlo-2/aktualny-rocnik/

Cena dekanky PdF UK

Naša absolventka Mgr. Martina Kuruc získala za svoju diplomovú prácu Cenu dekanky. Blahoželáme!