Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NAŠI ABSOLVENTI

14. 9. 2016, Bratislava Erika Krkošková

Pozvánka na koncert Experimental Ensemble

Erika Krkošková je zakladateľkou a umeleckou vedúcou Experimental ensemble. Toto zoskupenie sa zameriava na hranie grafických partitúr, otvorených partitúr a súčasnej experimentálnej hudby.

 

14. 9. 2016, Bratislava, A4 – Priestor súčasnej kultúry

 

24. 6. 2016, Praha, Erika Krkošková

Erika Krkošková vystupovala 24.9.2016 v Prahe, Punctum – Krásovka s ensemblom Experimental Ensemble

Erika je zakladateľkou a umeleckou vedúcou Experimental ensemble. Toto zoskupenie sa zameriava na hranie grafických partitúr, otvorených partitúr a súčasnej experimentálnej hudby.

 

 

 

 

16. 5. 2016, Bratislava, Rádio Devín RTVS

Ensemble elementum

Je otvorené, prevažne improvizačné zoskupenie pedagógov a študentov (absolventov) Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Zameriava sa na improvizáciu na elementárnych hudobných nástrojoch.

16. 5. 2016, Bratislava, Rádio Devín RTVS

 

 

29. 4. 2016, Bratislava, Erika Krkošková

Pozvánka na koncert Experimental Ensemble

Erika Krkošková je zakladateľkou a umeleckou vedúcou Experimental ensemble. Toto zoskupenie sa zameriava na hranie grafických partitúr, otvorených partitúr a súčasnej experimentálnej hudby.

29. 4. 2016, Bratislava, DK Lúky

 

Čestné uznanie za pedagogickú prácu

Náš absolvent Michal Svorada & jeho čestné uznanie za pedagogickú prácu. Blahoželáme!