Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIE

Doc. Daniel Matej a naši doktorandi Erika Krkošková a Nikolaj Nikitin sa dňa 20.10. 2016 zúčastnili na medzinárodnej konferencii XXVII. MUSICA VIVA IN SCHOLA Hudební výchova - terra cognita III. na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. (foto: N. Nikitin)