Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Adresa

</output>

Pedagogická fakulta UK

Katedra hudobnej výchovy

Šoltésovej 4

811 08 Bratislava

 

Korešpondenčná adresa

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta UK

Katedra hudobnej výchovy

Račianska 59

813 34 Bratislava

Vedúci katedry

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

E-mail:        kascakova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      02/ 9015 9174

Miestnosť:  S-261

Sekretariát katedry

Lívia Foltínová

E-mail:      foltinova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:     02/9015 9165

Miestnosť:  S-262