Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre novoprijatých študentov

Informácie pre novoprijatých študentov


VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. ŠTÚDIA

na stránke informácie pre novoprijatých študentov nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.

ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ CESTA

 

Bakalárske štúdium jednopredmetové denné

Bakalárske štúdium kombinované dennéOdkazy na dôležité dokumenty:

Študijný poriadok

Manuál na zápis predmetov

Manuál na tvorbu rozvrhu

Prihlásenie do AIS2

AIS2 - FAQ

Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu

K ďalším tlačivám sa dostanete tadiaľto!