Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality katedry hudobnej výchovy

Výzva na prihlasovanie na študentské mobility a absolventské stáže 2021/2022

Referát pre európske programy a Erasmus+ RUK otvoril výzvu na prihlasovanie študentov na študentské mobility Erasmus+ a stáže na akademický rok 2021/2022 (zimný aj letný semester). Výzva je otvorená od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021. Detailné všeobecné podmienky pre účasť možno nájsť na stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-staz-smt/. Medzi základné podmienky patrí, že študent musí byť zapísaný na štúdium v internej alebo externej forme PdF UK bez ohľadu na štátne občianstvo (SR, EÚ, tretie krajiny), minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace. Po uzávierke prihlášok 30. 4. 2021 budú o účasti prihlásených študentov na mobilite rozhodovať vo výberovom konaní jednotlivé katedry. Rovnako bude do konca apríla 2021 otvorená aj výzva na stáže pre budúcich absolventov (súčasných študentov posledných ročníkov štúdia), ktorú Referát pre európske programy a Erasmus+ RUK organizuje v spolupráci s konzorciom WorkspaceEurope. Viac informácií a prihlášky na adrese: https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/