Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra hudobnej výchovy

Informácie pre novoprijatých študentov

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. ŠTÚDIA
na stránke informácie pre novoprijatých študentov 
nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia

Výučba ZS 2020/2021 - aktuálne informácie

Z dôvodu preventívnych opatrení bude od pondelka 5. októbra 2020

do odvolania zrušená prezenčná výučba.

Pedagogický proces bude prebiehať dištančne / online cez MS Teams, kombinovane so zasielaním a konzultáciou nahrávok, telefonickou a mailovou komunikáciou.

Vyučujúci budú v čase svojich konzultačných hodín  online v MS Teams podľa zverejneného harmonogramu.

Žiadame všetkých študentov, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.