Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra hudobnej výchovy

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PLATNÉ OD 20. 5. 2019

Sekretariát KHV je počas rekonštrukcie budovy na Šoltésovej 4 premiestnený na Račiansku ul. 59 (budova dekanátu).

Katedra má k dispozícií miestnosť R-23. V tejto miestnosti budú zároveň prebiehať aj konzultácie študentov s vyučujúcimi.

kontakt: Sekretariát KHV R-23 Račianska ul. 59 (budova dekanátu)

p. Lívia Foltínová; tel.: 02/9015 9165; email.: foltinova(at)fedu.uniba.sk

Úradné hodiny: 

PON - ŠTV :  8.00 – 15.00

PIA:               8.00 – 14.00

Informácie pre novoprijatých študentov

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. ŠTÚDIA
na stránke informácie pre novoprijatých študentov 
nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.