Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra hudobnej výchovy

Informácie pre novoprijatých študentov

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. ŠTÚDIA
na stránke informácie pre novoprijatých študentov 
nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia