Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra hudobnej výchovy

Výučba ZS 2020/2021 - aktuálne informácie

Z dôvodu preventívnych opatrení bude od pondelka 5. októbra 2020

do odvolania zrušená prezenčná výučba.

Pedagogický proces bude prebiehať dištančne / online cez MS Teams, kombinovane so zasielaním a konzultáciou nahrávok, telefonickou a mailovou komunikáciou.

Vyučujúci budú v čase svojich konzultačných hodín  online v MS Teams podľa zverejneného harmonogramu.

Žiadame všetkých študentov, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.