Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozširujúce štúdium dejepisu

Rozširujúce štúdium dejepisu

Rozširujúce štúdium dejepisu je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia. V rámci foriem ďalšieho vzdelávania realizuje  Katedra histórie PdF UK v zmysle Vyhlášky č. 42/1996 "O ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov" rozširujúce štúdium v odbore dejepis.