Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. AAB Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia / Miriam Viršinská
  Martin : Matica slovenská, 2011
 2. ABB Prievidza v rokoch 1848-1918 / Miriam Viršinská
  In: Prievidza : monografia mesta. - ISBN 978-80-89151-37-0. - Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2013. - S. 136-169 [3,67]
 3. ABD Ľvov - kultúrne centrum Slovanov v habsburskej monarchii / Miriam Viršinská
  In: Na ceste k literárnej vzájomnosti : Poľsko-slovenský dialóg. - ISBN 978-80-970376-2-8. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2013. - S. 9-29
 4. ACB Slovenské dejiny 3 : 1780-1914. / Peter Podolan, Miriam Viršinská
  Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014
 5. ADE Forming of the memory of Andrej Hlinka in the catholic environment up to 1938 / Miriam Viršinská
  In: Historia@Teoria. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 103-119
 6. ADE A protestáns pátens a magyar és a szlovák történetírásban / Miriam Viršinská
  In: Sic itur ad astra. - Roč. 18, č. 3-4 (2006), s. 139-154
 7. ADF Snahy o založenie slovenskej strednej školy v Revúcej v polovici 19. storočia / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 46-58 [online]
 8. ADF Vývoj a metamorfózy slovensko-poľských vzťahov na začiatku 20. storočia / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 38-48 [online]
 9. ADF Štúdium evanjelickej teológie vo Viedni v 19. storočí a Karol Kuzmány / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 48-68 [online]
 10. ADF Reflexia vzťahu Jozefa Miloslava Hurbana a Karola Kuzmányho do vydania Protestantského patentu / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 7-16 [online]
 11. AED Cirkevnopolitická a kňazsko-kazateľská činnosť / Miriam Viršinská
  In: Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda Slovenskej národnej rady : (Príspevky k 200. výročiu narodenia). - ISBN 978-80-89052-88-2. - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017. - S. 130-159
 12. AED Kollárov viedenský sen a realita / Miriam Viršinská
  In: Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto. - ISBN 978-80-970376-6-6. - Bratislava : SDK SVE, 2015. - S. 101-102
 13. AED Kollár a evanjelická cirkev a. v. (1848-1852) / Miriam Viršinská
  In: Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto. - ISBN 978-80-970376-6-6. - Bratislava : SDK SVE, 2015. - S. 56-63
 14. AED V cisárskych službách / Tatiana Ivantyšynová, Miriam Viršinská
  In: Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto. - ISBN 978-80-970376-6-6. - Bratislava : SDK SVE, 2015. - S. 40-55
 15. AED Ján Kollár - básnik, mysliteľ, vedec / Tatiana Ivantyšynová ... [et al.]
  In: Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto. - ISBN 978-80-970376-6-6. - Bratislava : SDK SVE, 2015. - S. 14-16
 16. AED Formovanie predstáv o slovenskom území v 19. storočí / Miriam Viršinská
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 127-142 [1,11 AH]
 17. AEF Cirkevnopolitická a kňazsko-kazateľská činnosť / Miriam Viršinská
  In: Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda Slovenskej národnej rady. - ISBN 978-80-89052-37-0. - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2007. - S. 124-150
 18. AFC Polnisch-slowakischer Kulturdialog in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Adam Junosza Rościszewski und Ján Kollár) / Tatiana Ivantyšynová, Miriam Viršinská
  In: Neue Bienen fremder Literaturen : Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). - ISBN 978-3-447-10567-5. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2016. - S. 215-232
 19. AFC Jozef Miloslav Hurban and his contacts with Croats / Miriam Viršinská
  In: Hrvatska i Slovačka : povijesne paralele i veze (od 1780. do danas). - ISBN 978-953-175-605-1. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2017. - S. 48-55
 20. AFD Husitská tradícia a Ján Hus vo vybraných dielach slovenských evanjelikov v 19. storočí / Miriam Viršinská
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 137-144
 21. BAB Memorandum národa slovenského : 150. výročie. / Miriam Viršinská
  Martin : Matica slovenská, 2011
 22. BBB Detva v rokoch 1800-1918 / Miriam Viršinská
  In: Detva : monografia mesta. - ISBN 978-80-9730011-2-5. - Detva : Mesto Detva, 2018. - S. 74-81 [1.20 AH]
 23. BDF Príspevok k polonofilstvu Jozefa Škultétyho / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 143-148 [online]
 24. BDF Roman Zawiliński a jeho spomienky na Hviezdoslava / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 149-157 [online]
 25. BDF Úvaha o učiteľskom povolaní na konci 19. storočia / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 84-89 [online]
 26. BDF Príspevok k 150. výročiu založenia slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 88-91 [online]
 27. BEF Slovenskí evanjelici v Uhorsku a ich úsilie o vytvorenie národnej cirkvi v 50. rokoch 19. storočia / Miriam Viršinská
  In: 150. výročie Memoranda národa slovenského (1861-2011). - ISBN 978-80-8149-003-3. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - S. 66-76
 28. BEF Cirkevno-politické pôsobenie Samuela Tomášika / Miriam Viršinská
  In: Samo Tomášik (8.2.1813 - 10.9.1887). - ISBN 978-80-8128-101-3. - Martin : Matica slovenská, 2013. - S. 23-38
 29. EDI Kovács Anna - Matus László (szerk.): Jób megpróbáltatásai – egy evangélikus gyülekezet sorsfordulói A pesti szlovák evangélikus gyülekezet emlékkönyve / Miriam Viršinská
  In: Kor/ridor. - Roč. 1, č. 3 (2014), s. 61-65
 30. EDJ Salva, Karol Započnime už raz staväťod základu! / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 67-73 [online]
 31. EDJ Bibliografia diel o J.M. Hurbanovi / Miriam Viršinská
  In: Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda Slovenskej národnej rady : (Príspevky k 200. výročiu narodenia). - ISBN 978-80-89052-88-2. - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017. - S. 240-250
 32. EDJ Cirkevný historik Fridrich Baltík (1834-1919) (k 175. výročiu narodenia) / Miriam Viršinská
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 267-269
 33. EDJ Bibliograf a historik Ľudovít Vladimír Rizner (1849-1913) (k 160. výročiu narodenia) / Miriam Viršinská
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 308-311
 34. EDJ Archeológ a historik Michal Slivka šesťdesiatročný / Miriam Viršinská
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 2 (2008), s. 277-279
 35. EDJ Reflexia stavu slovenského školstva na konci 19. storočia / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 82-85 [online]
 36. EDJ Problém výchovy slovenských žiakov v čase prvej svetovej vojny / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 62-67 [online]
 37. EDJ Sústava stredných reálnych škôl v strednej Európe v 19. storočí / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 146-151 [online]
 38. EDJ Vysoké školy v Uhorsku na konci 19. storočia / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2016), s. 152-158 [online]
 39. EDJ Bibliografia diel o J.M. Hurbanovi / Miriam Viršinská
  In: Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda Slovenskej národnej rady. - ISBN 978-80-89052-37-0. - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2007. - S. 230-239
 40. FAI Na ceste k literárnej vzájomnosti : Poľsko-slovenský dialóg. / ed. Tatiana Ivantyšynová, Miriam Viršinská
  Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2013
 41. FAI Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. / Miriam Viršinská
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 42. GII Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 105-107 [online]
 43. GII Medzinárodné sympózium Die literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770 – 1850) / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 315-318 [online]
 44. GII Editoriál / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 6 [online]
 45. GII Konferencia nitrianski biskupi v rokoch 1918-1989 / Miriam Viršinská
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 241-243
 46. GII Odborné kolokvium o etnogenéze Slovákov / Miriam Viršinská
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 2 (2008), s. 203-206
 47. GII Editoriál / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 5 [online]
 48. GII Vedecká konferencia Vita historiae dedicata / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 102-104 [online]
 49. GII Maturitná skúška v slovenskom jazyku na 1. slovenskom evanjelickom a. v. gymnáziu vo Veľkej Revúcej / Miriam Viršinská
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 91-98 [online]