Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. AAA Rozdelené Kysuce : zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938-1939. / Pavol Matula
  Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012
 2. AAB Hranica nenávisti : tragický osud richtára Antona Grochala. / Martin Turóci, Pavol Matula
  Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2014
 3. AAB Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918-1938 / Pavol Matula
  Bratislava : Goralinga, 2013
 4. ABB Svrčinovec v období poľskej okupácie a druhej svetovej vojny 1938-1945 / Pavol Matula, Vladimír Homola
  In: Svrčinovec : monografia obce. - ISBN 978-80-89751-19-8. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2018. - S. 278-322 [3,77 AH]
 5. ABD Kysuce v rokoch 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Kysuce 1938-1945 : vojnové osudy Kysúc a Kysučanov v rokoch 1938-1945. - ISBN 978-80-89751-08-2. - Čadca : Kysucké múzeum, 2015. - S. 11-35
 6. ABD Kysuce v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968. - ISBN 978-80-88708-63-6. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2018. - S. 147-168
 7. ABD Horné Považie v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968. - ISBN 978-80-88708-63-6. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2018. - S. 171-200
 8. ADD České spolky v Slovenskej republike a ich prezentácia problémov českej menšiny / Pavol Matula
  In: Sociológia. - Roč. 28, č. 4 (1996), s. 309-316
 9. ADE Českí stredoškolskí profesori na Slovensku (1. časť) / Pavol Matula
  In: Slovenské rozhľady. - Roč. 8, č. 13 (2004), s. 54-201
 10. ADE Československý jazyk na slovenských stredných školách českí stredoškolskí profesori na Slovensku a jazyková otázka v období 1. ČSR / Pavol Matula
  In: Slovanský přehled. - Roč. 84, č. 1 (1998), s. 47-54
 11. ADE Pripojenie Javoriny a Lesnice k Poľsku 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Theatrum historiae. - Č. 15 (2014), s. 221-237
 12. ADE Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918-1938 ( 2. časť) / Pavol Matula
  In: Slovenské rozhľady. - Roč. 9, č. 14 (2005), s. 70-85
 13. ADE Pôsobenie českých profesorov na Slovensku v predmníchovskej ČSR / Pavol Matula
  In: Slezský sborník. - Roč. 94, č. 3 (1996), s. 204-208
 14. ADE Slovak-Polish relationships in 1938-1947 in the context of border disputes / Pavol Matula
  In: Studia Humanistyczne AGH. - Roč. 12, č. 1 (2013), s. 57-65
 15. ADF Začiatky slovenských polonofilov na Jagelovskej univerzite v 20. rokoch minulého storočia / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 37-45 [online]
 16. ADF Poľská tlač o návrhu československo-poľskej únie v roku 1926 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 68-88 [online]
 17. ADF Vyhlásenie autonómie Slovenska na stránkach slovinskej tlače / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 66-83 [online]
 18. ADF Obsadenie slovenského územia na Spiši Poľskom v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 37-65 [online]
 19. ADF Poľské školy na území Slovenska odstúpenom Poľsku v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Acta humanica. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 53-61
 20. ADF Úloha cirkvi v zápase o národnú identitu obyvateľstva severného Spiša a Oravy v rokoch 1918–1939 / Pavol Matula
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 4 (2007), s. 1-10 [online]
 21. ADF Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918-1938 (doterajšie výsledky výskumu) / Pavol Matula
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 4 (1998), s. 1-3 [online]
 22. ADF Mimoškolská činnosť českých stredoškolských profesorov na Slovensku v rokoch 1918-1938 a ich vzťahy so slovenským obyvateľstvom / Pavol Matula
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 4 (2000), s. 1-9 [online]
 23. ADF Existenčné podmienky českých a slovenských stredoškolských profesorov na Slovensku v rokoch 1918-1938 / Pavol Matula
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 3 (1998), nestr. 1-5 s. [online]
 24. ADF Otvorenie krajinskej Výstavy východu ČSR v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 7-16 [online]
 25. ADF Cirkev a začiatky reslovakizácie na severnom Spiši a Orave po ich pripojení k Slovenskej republike v roku 1939 / Pavol Matula
  In: Dejiny [elektronický zdroj]. - Č. 2 (2007), s. 78-84 [online]
 26. ADF Postavenie českých stredoškolských profesorov na Slovensku v období od 6.10.1938 do 14.3.1939 / Pavol Matula
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2000), s. 1-7 [online]
 27. ADF Priebeh pripojenia Hornej Oravy k Poľsku v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 16, č. 3 (2013), nestr. 1-10 s. [online]
 28. ADF Konfrontácia štátnej a cirkevnej moci s obyvateľstvom oravských obcí Suchej Hory a Hladovky po ich pripojení k Poľsku v rokoch 1938–1939 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 39-53 [online]
 29. ADF Jozef M. Kirschbaum a jeho vzťah k Poľsku / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 88-99 [online]
 30. ADN Mikuláš Stano a jeho polonofilné postoje v medzivojnovom období / Pavol Matula
  In: Studia Historica Nitriensia. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 109-121
 31. AEC Władza kościelna w przyłączonych do Polski Kysucach w 1938 roku / Pavol Matula
  In: Od Zaolzia po Jaworzynę rewindykacje graniczne Jesienią 1938 roku. - ISBN 978-83-60306-96-3. - Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2013. - S. 53-64
 32. AEC Poľská "buditeľská akcia" v oravských obciach Suchá Hora a Hladovka v 20. a 30. rokoch 20. storočia / Pavol Matula
  In: Almanach Slowacy w Polsce 8. - Kraków : Towarzystwo Slowaków, 2012. - S. 63-76
 33. AEC Pripojenie severných Kysúc k Poľsku a ich spojenie s Tešínskom v rokoch 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Český Těšín 1920-1989 : válečné a poválečné osudy města. - ISBN 978-80-7248-712-7. - Opava : Slezská univerzita, 2011. - S. 8-20
 34. AEC Existenčné podmienky českých stredoškolských profesorov na Slovensku v rokoch 1918-1938 / Pavol Matula
  In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě. - ISBN 80-86224-10-4. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. - S. 152-157
 35. AEC Českí profesori a Vysoká škola technická v Košiciach do roku 1967 / Pavol Matula
  In: Česko-slovenská historická ročenka 1998. - ISBN 80-210-1976-X. - Brno : MU, 1998. - S. 131-134
 36. AEC Zabratie spišskej obce Lesnica Poľskom v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Almanach Slowacy w Polsce 14. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. - S. 77-91
 37. AED Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938 / Pavol Matula
  In: Štúdie k jubileu Jána Kollára [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-067-3. - Bratislava : Stimul, 2012. - S. 176-195 [online]
 38. AED Poľský konzulát v Košiciach 1922-1931 / Pavol Matula
  In: Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. - ISBN 978-80-8152-205-5. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 199-211
 39. AED Priebeh pričlenenia časti Kysúc k Poľsku po Mníchovskej dohode / Pavol Matula
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 209-220
 40. AED Slovensko a Slováci na konci 19. storočia z poľskej perspektívy / Pavol Matula
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 143-155 [1,01 AH]
 41. AEF Cirkevná správa na Poľskom zabraných územiach Kysúc v rokoch 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci 13/2010. - ISBN 978-80-969445-8-3. - Čadca : Kysucké múzeum, 2010. - S. 220-241
 42. AEF Zabratie severných Kysúc Poľskom v roku 1938 a ich navrátenie Slovensku v roku 1939 / Pavol Matula
  In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci 12/2009. - ISBN 978-80-969445-6-9. - Čadca : Kysucké múzeum, 2009. - S. 151-170
 43. AEF Pripojenie Hladovky a Suchej Hory k Poľsku v rokoch 1920-1924 / Pavol Matula
  In: Zborník Oravského múzea 28. - ISBN 978-80-89564-02-6. - Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2011. - S. 62-73
 44. AEF Spolková činnosť Čechov, Moravanov a Slezanov na Slovensku po roku 1992 / Pavol Matula
  In: Etnické minority na Slovensku : história, súčasnosť, súvislosti. - ISBN 80-967621-4-1. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997. - S. 94-102
 45. AFC Pilsudského májový prevrat v roku 1926 na stránkach slovenskej tlače / Pavol Matula
  In: Kontakty : 17 : Roč. 17. - ISBN 978-80-89728-21-3. - Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2019. - S. 59-67
 46. AFC The reakction of the Slovak press to the assassination of the Croatian representatives in the Yugoslav parliament in 1928 / Pavol Matula
  In: Hrvatska i Slovačka : povijesne paralele i veze (od 1780. do danas). - ISBN 978-953-175-605-1. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2017. - S. 107-115
 47. AFD Ján Vojtaššák a kauza poľských kňazov z krakovskej arcidiecézy v rokoch 1939-1941 / Pavol Matula
  In: Ján Vojtaššák : biskup v dejinách 20. storočia : zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia. - ISBN 978-80-89567-86-7. - Bratislava : Post Scriptum, 2018. - S. 148-160
 48. AFD Postoj Poľska k Viedenskej arbitráži / Pavol Matula
  In: Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. - ISBN 978-80-8152-131-7. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2013. - S. 99-108
 49. AFD Slovensko-poľské vzťahy 1918-1945 v kontexte hraničných sporov / Pavol Matula
  In: Forum Slavica 2009 [elektronický zdroj]. - Nitra : Slavica, 2010. - Nestr. [10 s.] [online]
 50. AFD Severné Kysuce pod Poľskou správou 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th century. - ISBN 978-80-970780-2-7. - Čadca : Kysucké múzeum, Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - S. 13-32
 51. AFD Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918-1925 v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov / Pavol Matula
  In: Z minulosti Spiša, roč. 23. - ISBN 978-80-971553-2-2. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2015. - S. 19-40
 52. AFD Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918-1938 a náboženská otázka / Pavol Matula
  In: Česi na Slovensku. - ISBN 80-8060-058-9. - Martin : Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum, 2000. - S. 113-121
 53. AFD Prinavrátenie severného Spiša, Oravy a Kysúc Slovensku v septembri 1939 na stránkach slovenskej tlače / Pavol Matula
  In: Nepokojná hranica. - ISBN 978-83-7490-346-2. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010. - S. 53-74
 54. AFD Postavenie poľských duchovných z pripojených území severného Spiša a Oravy v rokoch 1939-1945 / Pavol Matula
  In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945 : Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 7. - ISBN 978-80-89335-08-4. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008. - S. 405-416
 55. AFD Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918/1919 / Pavol Matula
  In: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. - ISBN 80-967753-2-4. - Prešov : Universum, 1999. - S. 346-347
 56. AFD Jan Pluciński - poľský aktivista v Javorine 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 : osobnosti známe - neznáme 2. - ISBN 978-80-89335-64-0. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - S. 10-19
 57. BAB Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. / ed. Róbert Letz, Pavol Matula
  Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009
 58. BCI Dejiny Slovenska 1780-1847 [elektronický zdroj] : . / Pavol Matula
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 59. BDF Košický vládny program / Pavol Matula
  In: Eurodomino. - Roč. 1, č. 15 (2008), s. 31-33
 60. BDF Navrátenie severných Kysúc Slovensku v septembri 1939 / Pavol Matula
  In: Druhá svetová [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 3-4 (2012), s. [1-3] [online]
 61. BDF Obsadenie severných Kysúc Poľskom roku 1938 / Pavol Matula
  In: Druhá svetová [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 3-4 (2012), s. [1-5] [online]
 62. BDF Justičná vražda partizánskeho veliteľa / Pavol Matula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 16, č. 139 (2008), s. [1-4]
 63. BDF Českí profesori na slovenských stredných školách / Pavol Matula
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 10 (2008), s. 41-43
 64. BDF Boj o územie spor o slovensko-poľskú hranicu / Pavol Matula
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 8 (2000), s. 26-27
 65. BDF Pri štarte moderného školstva českí profesori na Slovensku / Pavol Matula
  In: Historická revue. - Roč. 7, č. 9 (1996), s. 15-16
 66. BDF Göring, ktorý zachraňoval / Pavol Matula
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 12 (2007), s. 26-28
 67. BDF Skúška v červenom Slovenská republika rád / Pavol Matula
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 1 (2001), s. 16-17
 68. BDF Televízia v znamení hákového kríža / Pavol Matula
  In: História. - Roč. 7, č. 1 (2007), s. 19-21
 69. BDF Farebný svet na striebornom plátne peripetie vývoja farebného filmu / Pavol Matula
  In: História. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 17-20
 70. BEE Kysuce pod poľským orlom 1938-1939 / Pavol Matula
  In: Kontakty 14. - ISBN 978-83-65432-24-7. - Kraków : Polsko-Słowacka komisja nauk humanistycznych, 2016. - S. 11-18
 71. CDE Krzyżówka opowiadanie / Pavol Matula
  In: Monitor Polonijny. - Roč. 14, č. 7/8 (2009), s. 10-11
 72. CED Listy Jánovi Kollárovi / Adam Junosza Rościszewský ; prekl. Pavol Matula
  In: Na ceste k literárnej vzájomnosti : Poľsko-slovenský dialóg. - ISBN 978-80-970376-2-8. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2013. - S. 73-81
 73. CED Prípad stratenej dôvery / Pavol Matula
  In: Trapoška : poviedky pre deti. - ISBN 978-80-8046-423-3. - Bratislava : Perfekt, 2009. - S. 116-123
 74. EDI Almanach 15 Slováci v Poľsku=Slowacy w Polsce / Pavol Matula
  In: Kontakty 13. - ISBN 978-80-89728-04-6. - Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2015. - S. 115-118
 75. EDI Almanach Slováci v Poľsku XI / Pavol Matula
  In: Pamäť národa. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 103-105
 76. EDI Majeriková-Molitoris, Milica - Molitoris, Ľudomír - Smondek, Marián: Tajné dejiny hornej Oravy - Dzieje Górnej Orawy / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 136-139 [online]
 77. EDI Frank, Józef: Ze sovětského zajetí do polské armády vzpomínky Józefa Franka / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 133-135 [online]
 78. EDI Doruľa, Ján: O krajine a vlasti starých Slovákov / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 129-132 [online]
 79. EDI Viršinská, Miriam: Memorandum národa slovenského / Pavol Matula
  In: Štúdie o dejinách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-082-6. - Bratislava : Stimul, 2013. - S. 185-187 [online]
 80. EDI Zacharová, Jarmila: Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918-1939 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 200-204 [online]
 81. EDJ Daniel Rapant k poslovenčovaniu Univerzity Komenského v rokoch 1938–1939 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 60-66 [online]
 82. EDJ Henrich Bartek k poslovenčovaniu Univerzity Komenského v rokoch 1938–1939 / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 77-81 [online]
 83. EDJ Od očarenia k sklamaniu František Hrušovský a jeho styky s Poľskom v rokoch 1924–1939 / Robert Kowalski ; prekl. Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 54-81 [online]
 84. EDJ Pred sto rokmi si Česi a Slováci založili vlastný štát / Pavol Matula
  In: Naša univerzita. - Roč. 65, č. 2 (2018), s. 12-13
 85. FAI Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku / ed. Marián Gajdoš, Pavol Matula
  Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997
 86. FAI Tradere scientiam : 70 rokov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1946-2016. / ed. Róbert Letz, Pavol Matula
  Bratislava : Iris, 2016
 87. GII Editoriál / Pavol Matula
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 6-6 [online]