Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. ABD Kultúrna krajina - analýza obsahu pojmu z interdisciplinárneho hľadiska a jej stručný vývoj / Pavol Makyna
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 275-287 [1,00 AH]
 2. ADE Resolving the "Jewish Question" in Púchov District of Slovakia (1939-45) / Pavol Makyna
  In: Remembrance and solidarity studies in 20th century European history. - Č. 5 (2016), s. 35-60
 3. ADF Riešenie tzv. rómskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 a masová vražda Rómov v Dubnici nad Váhom / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 3-18
 4. ADF Správa Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu (1944) / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 11, č. 4 (2015), s. 45-60
 5. ADF Osudy Antona Neumana - šéfa kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1939-1945) / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 3-14
 6. ADF Púchov a okolie v turbulentných rokoch 1938-1945 / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 3-18
 7. ADF Riešenie židovskej otázky v okrese Púchov (1939–1945) / Pavol Makyna
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 48-76 [online]
 8. ADF Tri príbehy spravodlivých medzi národmi z radov rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 38-42
 9. ADF Protižidovské násilosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946 / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 13, č. 4 (2017), s. 32-46
 10. ADF Augustín Morávek - kariéristický úradník s diktátorskou právomocou / Pavol Makyna
  In: Pamäť národa. - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 3-21
 11. ADF Výstavba "Priehrady mládeže" Púchov-Nosice v rokoch 1949-1958 / Pavol Makyna
  In: Historický zborník. - Roč. 23, č. 1-2 (2012), s. 36-48
 12. AED Anton Neuman z Púchova - šéf Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1939-1945) / Pavol Makyna
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 221-235
 13. BAB Púchov na historických fotografiách / Pavol Makyna
  Púchov : Puchovo dedičstvo, 2018
 14. BDF Výstavba Priehrady mládeže / Pavol Makyna
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 61, č. 2 (2012), s. 29-34
 15. DAI Vplyv človeka na krajinu v kultúrnych a historických súvislostiach Slovenska ako didaktický problém primárneho vzdelávania / Pavol Makyna ; školiteľ Róbert Letz
  Bratislava : [s.n.], 2014
 16. EDI Tim Marshall: V zajatí geografie / Pavol Makyna
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 99-100 [online]
 17. EDJ 20. rokov Katedry histórie / Pavol Makyna
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 109-123 [online]
 18. GHG Interaktívna prehliadka zaniknutým historickým jadrom mesta Púchov / Pavol Makyna
  In: puchovodedicstvo.sk [elektronický zdroj]. - (19.12.2013), nestr. [3 s. + 141 fotografií] [online]
 19. GII Rozhovor s profesorom Bartlom o 20. výročí katedry 20. rokov Katedry histórie / aut. interv. Pavol Makyna ; účast. interv. Július Bartl
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 124-130 [online]