Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

 1. AAB Biskup Štefan Barnáš / Róbert Letz
  Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017
 2. AAB Andrej Hlinka vo svetle dokumentov / Róbert Letz
  Bratislava : Post Scriptum, 2014
 3. AAB Krížom k svetlu : život a dielo biskupa Michala Buzalku. / Peter Slepčan, Róbert Letz
  Trnava : Dobrá kniha, 2011
 4. AAB A szlovák történelem lexikona / Dušan Škvarna ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 5. AAB Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920-1948) / Róbert Letz
  Martin : Matica slovenská, 2000
 6. AAB Lexikón slovenských dejín / Dušan Škvarna ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 7. AAB Lexikón slovenských dejín / Dušan Škvarna ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999
 8. AAB Bratia Letzovci : život a dielo Štefana a Bela Letza. / Ján Letz, Róbert Letz
  Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004
 9. AAB Slovensko v rokoch 1945-1948 : na ceste ku komunistickej totalite. / Róbert Letz
  Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 1994
 10. AAB Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách / Róbert Letz
  Bratislava : Post Scriptum, 2014
 11. AAB Lexikon der slowakischen Geschichte / Július Bartl ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
 12. AAB Slovak history : chronology & lexicon. / Július Bartl ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
 13. AAB Náčrt dejín Uhorska a Maďarska s osobitným zreteľom na maďarsko-slovenské vzťahy / Róbert Letz
  Bratislava : Polygrafia vedeckej literatúry a časopisov SAV, 1995
 14. AAB Odkaz živým : prípad Albert Púčik a spol.. / Róbert Letz
  Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008
 15. ABB Samizdat Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu / Róbert Letz
  In: Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu. - ISBN 978-80-8198-020-6. - Prešov, 2018. - S. 14-56 [3,44 AH]
 16. ABB Prejavy a podoby polonofilstva Karola Sidora počas jeho vatikánskej misie / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 49-87 [3,05 AH] [online]
 17. ABB Nádeje i sklamania / Róbert Letz
  In: Černová 1907 : odkaz Andreja Hlinku a Černovskej tragédie. - ISBN 978-80-89567-78-2. - Bratislava : Post Scriptum, 2017. - S. 49-109
 18. ABB Postoj Gustáva Husáka ku katolíckej cirkvi v rokoch 1944-1950 / Róbert Letz
  In: Gustáv Husák a jeho doba. - ISBN 978-80-89335-76-3. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015. - S. 116-190
 19. ABB Jozef Rudinský - významná osobnosť Turzovky / Róbert Letz
  In: Turzovka krížom krážom. - ISBN 978-80-970359-9-0. - Turzovka : Spolok priateľov Turzovky, 2010. - S. 327-363, 490-496 [3,49 AH]
 20. ABB Odpor proti režimu a Povstanie / Marek Syrný ... [et al.]
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 262-303 [3,40 AH]
 21. ABB Pojem slovenského územia v 20. storočí / Róbert Letz
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 157-210 [4,52 AH]
 22. ABB Justícia - "slúžka moci" / Róbert Letz
  In: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. - ISBN 80-7165-469-8. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. - S. 255-439
 23. ABB Hlinkova slovenská ľudová strana (Pokus o syntetický pohľad) / Róbert Letz
  In: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945. - ISBN 80-7090-827-0. - Martin : Matica slovenská, 2006. - S. 12-108
 24. ABC Postavenie Katolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1948-1989 s osobitným zreteľom na česko-slovenské vzťahy / Róbert Letz
  In: Kříž pod rudou hvězdou. - ISBN 978-80-86266-30-5. - České Budějovice : Nakladatelství JIH, 2009. - S. 42-77
 25. ABC Dalla monarchia all autonomia / Róbert Letz
  In: Una voce in difesa : Episcopato slovacco e diplomazia pontificia contro lo sterminio nazista. - ISBN 978-88-266-0305-6. - Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2019. - S. 17-41
 26. ABC Sotto il dominio comunista / Róbert Letz
  In: Una voce in difesa : Episcopato slovacco e diplomazia pontificia contro lo sterminio nazista. - ISBN 978-88-266-0305-6. - Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2019. - S. 337-373
 27. ABC Die griechisch-katholische Kirche in der Slowakei zwischen nationaler Emanzipation und ekklesialer Selbstbehauptung / Róbert Letz
  In: Konfessionelle Identität und Nationsbildung. - ISBN 978-3-515-09024-7. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2007. - S. 129-151
 28. ABC Die slowakischen Vereine in Wien (1862-1918) / Róbert Letz
  In: Slowakei und Österreich im 20. Jahrhundert : eine Nachbarschaft in historisch-literarischer Perspektive. - ISBN 978-3-7000-0743-2. - Wien : LIT Verlag, 2008. - S. 19-39
 29. ABD Pavol Peter Gojdič, OSBM / Peter Šturák, Róbert Letz
  In: Smrť za mrežami. - ISBN 80-7165-570-8. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. - S. 186-213
 30. ABD Katolícka cirkev a vznik Slovenského štátu / Róbert Letz
  In: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. - ISBN 978-80-224-1150-9. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 406-429
 31. ABD Dominikáni v ilegalite / Róbert Letz
  In: Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989. - ISBN 978-80-89335-32-9. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. - S.145-169
 32. ABD Autonómne Slovensko / Jaroslava Roguľová ... [et al.]
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 18-44 [1,80 AH]
 33. ABD Slovenský štát / Róbert Letz ... [et al.]
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 46-84
 34. ABD Sociálna politika štátu / Ľudovít Hallon ... [et al.]
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 143-166
 35. ABD Školstvo, veda, umenie, kultúra / Róbert Letz, Jaroslava Roguľová
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 168-196
 36. ABD Perzekúcie / Martina Fiamová, Róbert Letz
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 198-228
 37. ABD Slováci vo vojne / Jaroslava Roguľová ... [et al.]
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 230-259
 38. ABD Súmrak Slovenskej republiky a koniec vojny / Marek Syrný ... [et al.]
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 305-338 [2,20 AH]
 39. ABD Slovenská republika a zahraničie / Michal Schvarc, Róbert Letz
  In: Slováci a druhá svetová vojna. - ISBN 978-80-8119-093-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - S. 116-138
 40. ABD Rok 1968 a teologická fakulta / Róbert Letz
  In: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989. - ISBN 978-80-7162-884-2. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011. - S. 126-144 [1,17 AH]
 41. ABD Osobnosť Andreja Hlinku / Róbert Letz
  In: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. - ISBN 978-80-7090-951-5. - Martin : Matica slovenská, 2009. - S. 10-40
 42. ABD Aktivity Slovenskej organizácie na ochranu ľudských práv v roku 1968 / Róbert Letz
  In: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. - ISBN 978-80-224-1095-3. - Bratislava : Veda, 2009. - S. 162-182
 43. ABD Vojenský vikár slovenskej armády biskup Michal Buzalka a jeho vťah k Sovietskemu zväzu a boľševizmu (1940-1945) / Róbert Letz
  In: V tieni červenej hviezdy : Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch 1944-1948. - ISBN 978-80-969704-2-1. - Bratislava : Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan, 2007. - S. 71-91
 44. ABD Život ako cesta lásky Ján Hutyra, CM / Róbert Letz
  In: Život za mrežami. - ISBN 978-80-7165-649-4. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. - S. 123-144
 45. ABD Biskup s chápajúcim srdcom Štefan Barnáš / Róbert Letz
  In: Život za mrežami. - ISBN 978-80-7165-649-4. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. - S. 7-28
 46. ABD Vojnové dedičstvo / Jaroslava Roguľová ... [et al.]
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 16-36
 47. ABD Slováci v obnovenej ČSR / Marek Syrný, Róbert Letz
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 38-65 [1,60 AH]
 48. ABD Zápas o podobu Slovenska / Marek Syrný ... [et al.]
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 160-177 [1,10 AH]
 49. ABD Kysuce v zápase o zachovanie svojej náboženskej identity v II. pol. 20. storočia / Róbert Letz
  In: Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí. - ISBN 978-80-969922-0-1. - Čadca : Terra Kisucensis, 2008. - S. 135-165
 50. ACB Slovenské dejiny : 1914-1938 : 4. / Róbert Letz
  Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010
 51. ACB Slovenské dejiny : 1938-1945 : 5. / Róbert Letz
  Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012
 52. ADD Postavenie gréckokatolickej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1968 / Róbert Letz
  In: Historický časopis. - Roč. 44, č. 2 (1996), s. 262-280
 53. ADE Geschichte der slowakischen Volksgruppe in Österreich / Róbert Letz
  In: Westslavische beiträge. - Roč. 4 (2005), s. 13-33
 54. ADE Die slowakischen Vereine in Wien und Niederösterreich (1870-1993) / Róbert Letz
  In: Westslavische beiträge. - Roč. 4 (2005), s. 35-74
 55. ADE Powstanie Republiki Czechoslowackiej po 1 wojnie swiatowej i znaczenie rewolucyjnego Zgromadzenia Narodowego w tym procesie / Róbert Letz
  In: Przegląd Sejmowy. - Roč. 27, č. 1 (2019), s. 111-135
 56. ADE The portrayal of Andrej Hlinka in Slovak historiography / Róbert Letz
  In: Historia@Teoria. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 121-140
 57. ADE Perzekúcie proti rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1959-1963 / Róbert Letz
  In: Soudobé dějiny. - Roč. 8, č. 2-3 (2001), s. 330-349
 58. ADE OsobnosťJánosa Esterházyho ako výzva k dialógu / Róbert Letz
  In: Střední Evropa. - Roč. 21, č. 128 (2007), s. 164-182
 59. ADE Február 1948 zo slovenskej perspektívy / Róbert Letz
  In: Securitas Imperii 01/2013. - Č. 22 (2013), s. 10-35
 60. ADF Viedenské štúdiá Michala Buzalku / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 193-199
 61. ADF Protesty bohoslovcov proti komunistickému režimu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 97, č. 2-3 (2016), s. 130-150
 62. ADF Život Štefana Náhalku v ilegalite (1951-1953) / Róbert Letz
  In: Pamäť národa. - Roč. 14, č. 4 (2018), s. 3-21
 63. ADF Korešpondencia Vendelína Javorku SJ a Andreja Hlinku / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 57-72
 64. ADF Slovenský politik Július Stano v rokoch 1939-1945 / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 24, č. 1 (2015), s. 55-78
 65. ADF Marián Blaha, Karol Kmeťko a Ján Vojtaššák - profily osobností troch slovenských katolíckych biskupov / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 21, č. 1 (2011), s. 58-77
 66. ADF Pomoc prenasledovaným Židom na Slovensku v rokoch 1939-1945 / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 178-219
 67. ADF Štátny súd a jeho činnosť v rokoch 1948-1952 / Róbert Letz
  In: Acta historica neosoliensia. - Roč. 17, č. 1-2 (2014), s. 105-118
 68. ADF Zmocnenci na biskupských úradoch / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 87, č. 2 (2006), s. 67-79
 69. ADF 231 / Róbert Letz
  In: Pamäť národa. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 42-49
 70. ADF Postoj slovenských katolíckych biskupov k 1. Slovenskej republike / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 1-2 (2012), s. 31-43
 71. ADF Vendelín Javorka SJ / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 29-31
 72. ADF Slovenský ekumenizmus päťdesiatych rokov 19. storočia - originálny pokus o príspevok k jednote kresťanov / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 10-15
 73. ADF Zápisky Alexandra Macha / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 12, č. 1-2 (2002), s. 65-81
 74. ADF Revolučné Národné zhromaždenie, vznik a počiatky Česko-slovenskej republiky / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 21-41
 75. ADF Futbalový zápas Slovensko – Čechy a Morava v Bratislave 30. mája 1946 a parlamentné voľby / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 48-67 [online]
 76. ADF Aktivity Slovenskej ligy na Slovensku v rámci osláv 10. výročia vzniku Československej republiky / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 17-32 [online]
 77. ADF Postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku v čase, keď musel zomrieť páter Emanuel Jozef Cubínek OFM / Róbert Letz
  In: Pamäť národa. - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 84-87
 78. ADF Slovenská štátnosť ako historický fenomén / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 3/4 (2000), s. 31-40
 79. ADF Katolícky episkopát a prvá Slovenská republika / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 7 (2009), s. 391-401
 80. ADF Slovenská liga v Amerike a Slovenská liga na Slovensku / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. 57-69
 81. ADF Osobnosť verzus moc / Róbert Letz
  In: Pamäť národa. - Roč. 4, č. 2 (2007), s. 22-31
 82. ADF Príprava a realizácia tzv. protištátneho sprisahania na Slovensku v roku 1947 / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 104-118
 83. ADF Postoj komunistického režimu k Vatikánskemu rozhlasu v rokoch 1948-1989 / Róbert Letz
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 6, č. 1-2 (2007) s. 65-74
 84. ADF Úvaha nad vojnami / Róbert Letz
  In: Impulz. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 77-87
 85. ADF Slávna u slovenského národa úcta k Sedembolestnej v našich dejinách / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 95, č. 7 (2014), s. 292-313
 86. ADF Postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku v 50-70 rokoch 20. storočia / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 9 (2008), s. 503-518
 87. ADF Časopis Duchovný pastier v rokoch 1938-1944 / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 98, č. 8, 9, 10 (2017), s. 424-445
 88. ADF 70. rokov od popravy Jozefa Tisa, tretieho šéfredaktora Duchovného pastiera / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 98, č. 8, 9, 10 (2017), s. 398-415
 89. ADF Šesťdesiat rokov od popravy Jozefa Tisa / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 49-61
 90. ADF Odhaľovanie pravdy - konfrontácia cirkvi s komunistickým režimom katolícká cirkev a obrodný proces v roku 1968 / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 10 (2008), s. 595-599
 91. ADF Odhaľovanie pravdy - konfrontácia cirkvi s komunistickým režimom katolícká cirkev a obrodný proces v roku 1968 / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 1 (2009), s. 44-49
 92. ADF Andrej Hlinka a Poľsko / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 7-28 [online]
 93. ADF Odhaľovanie pravdy - konfrontácia cirkvi s komunistickým režimom katolícká cirkev a obrodný proces v roku 1968 / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 3 (2009), s. 144-148
 94. ADF Život a dielo Ignáca Gessaya a jeho vyvrcholenie v Slovenskej lige na Slovensku / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 13-29
 95. ADF Odhaľovanie pravdy - konfrontácia cirkvi s komunistickým režimom katolícká cirkev a obrodný proces v roku 1968 / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 2 (2009), s. 95-100
 96. ADF Cirkev na Slovensku v rokoch 1944-1948 / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 108-123
 97. AEC Slovaquie octobre 1987 Proclation sur la déportation des Juifs / Róbert Letz
  In: Carpentiér: Democratie, droits de ľ homme, minorites : Antologie de textes. - Strasburg : [s.n.], 1997. - S. 141
 98. AEC Le persecuzioni della chiesa in Slovacchia e il processo farsa contro tre vescovi Slovacchii / Róbert Letz
  In: Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965. - ISBN 978-88-266-0140-3. - Vatican : Libreria Editrice Vaticana, 2018. - S. 93-114
 99. AEC Legislatívne možnosti postihu aktivistov z roku 1968 / Róbert Letz
  In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. - ISBN 978-80-210-4502-6. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. - S. 92-100
 100. AEC Stanovišče greko-katolickoj cerkvi v čechoslovaččini u drugij polovini 40-ch na počatku 50-ch rokiv XX stolittja / Róbert Letz
  In: Kovčeg : Naukovij zbirnik iz cerkovnoj istorii, 2. - ISBN 966-7034-19-4. - Ľviv : Institut istorii cerkvi Ľvivskoj bogoslovskoj akademii, 2000. - S. 273-289
 101. AEC Greko-katolicka cerkva u slovaččini v period miž dvoma svitovimi vijnami / Róbert Letz
  In: Kovčeg : Eklezijaľna i nacionaľna identičnisť greko-katolikiv Centraľno-Schidnoj Evropi, 4. - ISBN 966-7034-42-9. - Ľviv : Vidavnictvo Ukrajinskogo katolickogo universitetu, 2003. - S. 174-186
 102. AEC Voľby do Ústavodarného zhromaždenia v Česko-Slovensku roku 1946 / Róbert Letz
  In: Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. - Brno : Vojenská akademie, 1993. - S. 265-273
 103. AEC Die Ernennungen auf slowakische Bischofsitze in den Jahren 1918-1921 / Róbert Letz
  In: Die Stellung der Römisch-Katholischen Kirche und der politische Katholizismus in Österreich und in den Nachfolgestaaten 1918-1938. - Graz : Max. Liebmann, 1995. - S. 109-119
 104. AEC Katolícka cirkev na Slovensku a parlamentné voľby v roku 1946 / Róbert Letz
  In: Parlamentní volby 1946 a Československo : souvislosti, prognózy, fakta, následky. - ISBN 978-80-7286-310-5. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2017. - S. 271-283 [1,13 AH]
 105. AEC Persecution of the Catholic Church in Slovakia in 1948-1989 / Róbert Letz
  In: Umeczeni mordówani niepokonani. - ISBN 978-83-64838-00-2. - Łódź : Wydawnictwo Uczelnia Nauk Społecznych, 2014. - S. 247-274
 106. AEC Zur Geschichte der Magyarischen und der Deutschen Minderheit in der Slowakei von 1945 bis 1948 / Róbert Letz
  In: Osterreich in Neuer Nachbarschaft. - Wien-Linz : Gesellschaft fur Ostkooperation, 1996. - S. 212-220
 107. AED Nezamestnanosť ako sprievodný prejav hospodárskej krízy / Róbert Letz, Jaroslava Roguľová
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 225-231
 108. AED Hospodárska kríza a jej prekonávanie / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 218-219
 109. AED Poľsko-maďarské rokovania o budúcnosti Slovenska / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 271-274
 110. AED Nemecké dokumenty / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 275-277
 111. AED Útoky Adolfa Hitlera / Jaroslava Roguľová, Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 278-283
 112. AED Anton Augustín Baník a jeho Dialektická podstata slovenského konfesionalizmu / Róbert Letz
  In: Culturologica Slovaca 2/2017 [elektronický zdroj]. - Nitra : Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF, 2017. - S. 38-44 [online]
 113. AED Úsilie o stredoeurópske dorozumenie / Róbert Letz, Jaroslava Roguľová
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 266-270
 114. AED Oživenie priemyselnej výroby / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 250-257
 115. AED Stanovisko slovenských akademikov v Prahe ku kríze / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 239-240
 116. AED Július Stano ako zakladajúca osobnosť slovenských katolíckych akademických spolkov / Róbert Letz
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 201-208
 117. AED Slovenská politická emigrácia z roku 1945 a ohlas jej činnosti doma / Róbert Letz
  In: Slovenský povojnový exil. - ISBN 80-7090-453-4. - Martin : Matica slovenská, 1998. - S. 115-121
 118. AED Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918-1938 / Róbert Letz
  In: Katolícka cirkev a Slováci. - ISBN 80-967874-1-1. - Bratislava : Bernolákova spoločnosť, 1998. - S. 43-61
 119. AED Politické aktivity Karola Sidora od septembra 1938 do júla 1939 / Róbert Letz
  In: Historický zborník 9. - ISBN 80-7090-545-X. - Martin : MS, 1999. - S. 72-83
 120. AED Komunistický režim a katolícka cirkev na Slovensku v 80. rokoch / Róbert Letz
  In: Sviečková manifestácia 1. : štúdie : spomienky a svedectvá. - ISBN 978-80-89335-75-6. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015. - S. 23-41
 121. AED Katolícke Slovensko putuje roky 1945-1948 ako roky pútí / Róbert Letz
  In: Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948. - ISBN 978-80-8105-643-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015. - S. 362-403
 122. AED Pohnuté osudy jezuitu Oskára Formánka / Róbert Letz
  In: Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku. - ISBN 978-80-555-1136-8. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2014. - S. 233-238
 123. AED Rudolf Dilong a Slovenská liga na Slovensku / Róbert Letz
  In: Rudolf Dilong (1905-1986) : zborník o živote a diele k básnikovej storočnici. - Bratislava : Libri Historie, 2009. - S. 203-210
 124. AED Súdny proces s biskupom Jánom Vojtaššákom a spol. v roku 1951 / Róbert Letz
  In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. - ISBN 978-80-89170-41-8. - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. - S. 206-227
 125. AED Pôsobenie Júliusa Stana v slovenskom politickom a verejnom živote v rokoch 1918-1938 / Róbert Letz
  In: Biografické štúdie 36. - ISBN 978-80-8149-017-0. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2013. - S. 151-172
 126. AED Katolícka cirkev na Slovensku v prelomovom roku 1945 / Róbert Letz
  In: Prelom dejín : rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. - ISBN 978-80-8128-154-9. - Martin : Matica slovenská, 2015. - S. 157-177
 127. AED Slovenskí katolícki biskupi a myšlienka česko-slovenskej a slovenskej štátnosti 1918-1948 / Róbert Letz
  In: Slovenské štátoprávne snahy v dvadsiatom storočí. - ISBN 978-80-8128-225-6. - Martin : Matica slovenská, 2018. - S. 87-119
 128. AED Február 1948 / Róbert Letz ... [et al.]
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 178-192
 129. AED Národnostný rez / Jaroslava Roguľová, Róbert Letz
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 66-82
 130. AED Slovensko medzi Východom a Západom / Róbert Letz, Jaroslava Roguľová
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 84-96
 131. AED Vzdelanosť, kultúra, umenie / Vlasta Jaksicsová ... [et al.]
  In: Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. - ISBN 978-80-8119-101-5. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. - S. 128-144
 132. AED Uzákonenie autonómie Slovenska roku 1938 / Róbert Letz
  In: Úsilie Slovákov o autonómiu. - ISBN 978-80-8128-230-0. - Martin : Matica slovenská, 2019. - S. 77-100
 133. AED Pokus o nastolenie moci ľudovej demokracie na Slovensku v roku 1944 a otázka právnej kontinuity prvej Slovenskej republiky / Róbert Letz
  In: Slovenská republika (1939-1945). - ISBN 80-7090-576-X. - Martin : Matica slovenská, 2000. - S. 202-211
 134. AED Miesto Slovenskej ligy na Slovensku v politickom systéme Česko-Slovenska 1918-1939 / Róbert Letz
  In: Slovensko v politickom systéme Česko-Slovenska. - Bratislava : Slovenská národná rada - Historický ústav SAV, 1992. - S. 121-128
 135. AED Vývin slovenského národného povedomia u J. Tisu do roku 1918 / Róbert Letz
  In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. - ISBN 80-900441-5-8. - Bratislava : SAP, 1992. - S. 44-61
 136. AED Súdny proces s Titusom Zemanom a spoločníkmi / Róbert Letz
  In: Neodpočívaj, pomáhaj : fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana a pohľady na jeho osobnosť. - ISBN 978-80--8191-089-0. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - S. 105-130
 137. AED Otvorenie otázky slovenskej cirkevnej provincie v roku 1968 / Róbert Letz
  In: Renovatio spiritualis. - ISBN 80-7114-433-3. - Bratislava : Lúč, 2003. - S. 192-210
 138. AED Vzťahy Svätej stolice a Slovenska v rokoch 1938-2003 / Róbert Letz
  In: Renovatio spiritualis. - ISBN 80-7114-433-3. - Bratislava : Lúč, 2003. - S. 117-159
 139. AED Partizáni ako politický a mocenský činiteľ na Slovensku v rokoch 1945-1948 / Róbert Letz
  In: Dies Arter. Nešťastný deň 29. august 1944. - ISBN 80-7114-127-5. - Bratislava : Lúč, 1994. - S. 31-40
 140. AED Skromný misionár Vendelín Javorka SJ / Róbert Letz
  In: Život za mrežami. - ISBN 978-80-7165-649-4. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. - S. 165-178
 141. AED Andrej Radlinský a úcta k Sedembolestnej Panne Márii / Róbert Letz
  In: Zborník Záhorského múzea v Skalici : Roč. 8. - ISBN 978-80-85446-94-4. - Skalica : Záhorské múzeum Skalica, 2017. - S. 62-71
 142. AED Činnosť sovietskych orgánov NKVD na Slovensku v rokoch 1944 a 1945 / Róbert Letz
  In: Slovensko na konci druhej svetovej vojny. - ISBN 80-967150-1-1. - Bratislava : Historický ústav SAV - Národná rada SR, 1994. - S. 102-113
 143. AED Andrej Hlinka - katolícky kňaz a politik v súradniciach prvej Československej republiky a jeho nazeranie na česko-slovenský pomer / Róbert Letz
  In: Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015. - ISBN 978-80-224-1552-1. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 225-240
 144. AED 19. storočie - storočie nádejí a sklamaní vo vzťahoch medzi národmi Uhorska / Róbert Letz
  In: Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahoch. - Bratislava : Polygrafia vedeckej literatúry a časopisov SAV, 1995. - S. 23-40
 145. AED Úvaha o mladej slovenskej inteligencii / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 19-21
 146. AED Zjazd mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 22-25
 147. AED Zvolenský manifest / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 53-56
 148. AED Pribinove slávnosti v Nitre / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 57-62
 149. AED Jozef Tiso a Milan Hodža, dva pohľady na slovenskú otázku / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 68-70
 150. AED Manifest zo 7. zjazdu HSĽS v Piešťanoch / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 71-72
 151. AED Počasie a spoločnosť / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 294-303
 152. AED Prínos Slovenskej ligy k vybudovaniu slovenského školstva (1920-1948) / Róbert Letz
  In: Historický zborník 6. - ISBN 80-7090-374-0. - Martin : Matica slovenská, 1996. - S. 48-49
 153. AED Dve bratislavské manifestácie / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 80-85
 154. AED Zápas o podobu slovenčiny / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 88-89
 155. AED Zasadnutie výboru a valného zhromaždenia Matice slovenskej / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 101-107
 156. AED Dejiny fakulty / Róbert Letz
  In: História a súčasnosť Pedagogickej fakulty UK v Bratislave : 1946-2006. - ISBN 80-89113-28-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 5-15
 157. AED Cesty slovenského výtvarného umenia / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 133-141
 158. AED Pius Krivý v ilegalite v rokoch 1949-1954, súdný proces s ním a s inými nespravodlivo obvinenými v tejto súvislosti / Róbert Letz
  In: Verný pravde : Život a dielo slovenského dominikána Pia Krivého. - ISBN 80-969536-1-3. - Košice : Rehoľa dominikánov na Slovensku, 2006. - S. 69-115
 159. AED Slovenská vážna a populárna hudba / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 142-146
 160. AED Rozvoj slovenského filmového umenia / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 147-151
 161. AED Úloha Štátnej bezpečnosti pri pokuse o likvidáciu mužských reholí na Slovensku v apríli roku 1950 / Róbert Letz
  In: Fidei et Patriae : jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. - ISBN 978-80-89348-01-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2008. - S. 470-482
 162. AED Za slovenskú vysokú školu technickú / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 152-154
 163. AED Slovensko, Slovenská republika a Svätá stolica 1938-1945 / Róbert Letz
  In: Šesť rokov pri Vatikáne. - ISBN 978-80-89348-07-7. - Bratislava : Libri historiae, 2012. - S. 272-298
 164. AED Rozhlas, kino a divadlo / Róbert Letz, Jaroslava Roguľová
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 200-203
 165. AED Slovenskí spisovatelia v rušných tridsiatych rokoch / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 164-184
 166. AED Manderlák - najvyššia budova v ČSR / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 204-208
 167. AED Proces s katolíckymi biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom / Róbert Letz
  In: V tieni totality. - ISBN 80-967588-0-2. - Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 1996. - S. 123-136
 168. AED Krviprelievanie v Košútoch a Polomke / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 232-238
 169. AED Obilný monopol / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 241-243
 170. AEE Die Slovenská liga als slowakischer nationaler Schutzverein / Róbert Letz
  In: Schutzvereine in Ostmitteleuropa : Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynamiken nationaler Mobilisierung 1860-1939. - Marburg : Verlag Herder-Institut, 2009. - S. 269-274
 171. AEE Relations between the Holy See and Slovakia between 1938-1945 / Róbert Letz
  In: La Slovacchia e la santa sede nel XX secolo. - ISBN 978-88-209-8042-9. - Vatikán : Liberia editrice Vaticana, 2008. - S. 99-106
 172. AEF Slovenská ilegálna tlač v rokoch 1945-1948 / Róbert Letz
  In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. - ISBN 80-7090-504-2. - Bratislava : Slovenský historický ústav MS, 1998. - S. 343-348
 173. AEF Baníkova Dialektická podstata slovenského konfesionalizmu / Róbert Letz
  In: Bibliografické štúdie, 35. - ISBN 978-80-89301-72-0. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. - S. 130-146
 174. AEF Úsilie o slovenskú štátnosť v ľudovodemokratickom Česko-Slovensku (1945-1960) / Róbert Letz
  In: Na ceste k štátnej samostatnosti : Na pamiatku 140. výročia memoranda národa slovenského. - ISBN 80-7090-636-7. - Martin : Matica slovenská, 2002. - S. 216-244
 175. AEF Pôsobenie Dr. Karola Kmeťku pred rokom 1918 / Róbert Letz
  In: Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko, nitriansky biskup 1921-1948. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1995. - S. 5-23
 176. AEF Starostlivosť Slovenskej ligy na Slovensku o reemigrantov v rokoch 1945-1948 / Róbert Letz
  In: Slováci v zahraničí 24 : Mať volá 2. - ISBN 978-80-7090-873-0. - Martin : Matica slovenská, 2008. - S. 61-67
 177. AEF Aprílová dohoda ako podmienka volebného víťazstva Demokratickej strany v roku 1946 / Róbert Letz
  In: Posledné a prvé slobodné (?) voľby - 1946, 1990. - ISBN 80-969296-5-8. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2006. - S. 11-30
 178. AFB Obsah Zvolenského manifestu a jeho prínos vo formovaní úsilí o národnú zvrchovanosť Slovákov / Róbert Letz
  In: Zvolenský manifest v štátotvorných úsiliach Slovákov. - ISBN 80-7090-638-3. - Žilina : Stredisko zahraničných Slovákov Domu MS, 2002. - S. 28-41
 179. AFC Az állami egyházpolitika Szlovákiában 1948-1989 között / Róbert Letz
  In: Historia Hungaro-Slovaca - Slovaco-Hungarica - 2. - ISBN 978-963-09-5823-3. - Budapest : Kossuth Kiadó, 2008. - S. 113-130
 180. AFD Zákony, ktoré umožnili postih Janka Havlíka a Václava Drbolu / Róbert Letz
  In: Dva osudy z brehov Moravy. - ISBN 978-80-972057-3-7. - [Skalica] : Obec Dubovce, 2014. - S. 95-101
 181. AFD Parlamentné voľby v Česko-Slovensku v roku 1946 / Róbert Letz
  In: Slovensko na križovatke európskych dejín po skončení 2. svetovej vojny. - ISBN 80-967874-0-3. - Bratislava : Bernoláková spoločnosť národného obrodenia a porozumenia, 1997. - S. 23-31
 182. AFD Janko Havlík a jeho doba súdobý politický režím, cirkev a spoločnosť / Róbert Letz
  In: Dva osudy z brehov Moravy. - ISBN 978-80-972057-3-7. - [Skalica] : Obec Dubovce, 2014. - S. 16-38
 183. AFD Postoj anglo-americko-sovietskych spojencov dejiny slovenského exilu po roku 1945 / Róbert Letz
  In: Slovenský povojnový exil. - ISBN 80-7090-453-4. - Martin : MS, 1998. - S. 49-56
 184. AFD Slovenský politický exil a komunizmus v európskom kontexte / Róbert Letz
  In: Politický exil z krajín strednej a východnej Európy : motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945-1989. - ISBN 978-80-89335-80-0. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017. - S. 19-42
 185. AFD Slovenská národná rada v Krakove a Varšave (1920) a Slovenská rada v Ženeve (1933) / Róbert Letz
  In: Národná rada v kontexte slovenských dejín : 150. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady. - ISBN 80-9682207-8-8. - Bratislava : Národná rada SR, 1999. - S. 73-89
 186. AFD Úcta k Sedembolestnej Panne Márii ako patrónke Slovenska a Slovákov / Róbert Letz
  In: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-89489-17-6. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014. - S. 9-21
 187. AFD Perzekúcia katolíckej cirkvi v rokoch 1955-1959 / Róbert Letz
  In: 50 rokov od 50-tych rokov. - ISBN 80-88696-27-5. - Bratislava : Rímskokatolicka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2000. - S. 16-38
 188. AFD Žilinská skupina Anton Meltzer a spol. z roku 1947 / Róbert Letz
  In: Žilina v slovenských dejinách. - ISBN 80-8064-158-7. - Žilina : Knižné centrum, 2002. - S. 113-119
 189. AFD Biskup Michal Buzalka a politický život / Róbert Letz
  In: Biskup Michal Buzalka. - ISBN 80-7114-394-4. - Bratislava : Lúč, 2002. - S. 79-121
 190. AFD Michal Lacko SJ v dobovom kontexte spoločensko-politická situácia po druhej svetovej vojne na Slovensku / Róbert Letz
  In: J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. - ISBN 80-7141-384-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2002. - S. 113-117
 191. AFD Biskup Ján Vojtaššák ako problém slovenskej historiografie / Róbert Letz
  In: Studia historica Tyrnaviensia 2. - ISBN 80-89074-29-4. - Trnava : Trnavská univerzita, 2002. - S. 52-62
 192. AFD Vykonštruovaný politický proces s pátrom Valérom Zavarským SJ / Róbert Letz
  In: Život a dielo P. Valéra Aurela Zavarského SJ. - ISBN 80-7141-501-4. - Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave, 2005. - S. 57-66
 193. AFD Aktivity Slovenskej ligy v Amerike v rokoch 1945-1950 / Róbert Letz
  In: Slováci v zahraničí 34. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 37-80 [3,29 AH]
 194. AFD Osobnosť spišského pomocného biskupa Štefana Barnáša / Róbert Letz
  In: Duchovný pastier. - Roč. 100, č. 2-5 (2019), s. 140-148
 195. AFD Pokus o charakteristiku osobnosti Andreja Hlinku / Róbert Letz
  In: Národe môj : pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. - ISBN 978-80-89567-51-5. - Bratislava : PostScriptum, 2015. - S. 37-50
 196. AFD Biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika v medzivojnovom období / Róbert Letz
  In: Spišský biskup Ján Vojtaššák. - ISBN 80-968909-3-X. - Spišská Kapitula : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2003. - S. 25-52
 197. AFD Vykonštruovaný politický proces so skupinou Štefan Barnáš a spol. / Róbert Letz
  In: Štyri desaťročia represálií komunistického režimu na Slovensku. - ISBN 80-7165-430-2. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. - S. 88-110
 198. AFD Pavol Čarnogurský a parlamentné voľby v roku 1946 / Róbert Letz
  In: Slovenská historická identita v XX. storočí. - ISBN 978-80-89447-03-09. - Žilina : Eurokódex, s.r.o., 2009. - S. 149-163
 199. AFD Karol Kmeťko - nitriansky biskup a slovenský arcibiskup / Róbert Letz
  In: Nitra v slovenských dejinách. - ISBN 80-7090-625-1. - Martin : Matica slovenská, 2002. - S. 338-355
 200. AFD Andrej Hlinka - Ferdinand Juriga, spojenci a rivali v slovenskej politike 1918-1938 / Róbert Letz
  In: Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky. - ISBN 978-80-224-1113-4. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2009. - S. 194-231
 201. AFD Postavenie gréckokatolíkov slovenskej národnosti v rokoch 1918-1950 / Róbert Letz
  In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. - ISBN 80-967722-5-2. - Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2000. - S. 101-118
 202. AFD Význam a miesto procesu s biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom v slovenských dejinách / Róbert Letz
  In: Boli traja. - ISBN 80-968597-1-4. - Bratislava : Zväz protikomunistického odboja, 2001. - S. 29-75
 203. AFD Konfesionalizmus ako statický a dynamický prvok v moderných slovenských dejinách (1918-1948) / Róbert Letz
  In: Verbum historiae 1. - ISBN 978-80-7165-728-6. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. - S. 166-178
 204. AFD Politický režim na Slovensku 1944-1948 (charakteristika režimu, jeho základné trendy vývoja k februáru 1948) / Róbert Letz
  In: Február 1948 a Slovensko. - ISBN 978-80-89335-07-7. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008. - S. 109-126
 205. AFD Pius XII. a Slováci v rokoch 1939-1945 / Róbert Letz
  In: Slovensko a Svätá stolica. - ISBN 978-80-8082-238-5. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - S. 273-310
 206. AFD Verejné angažovanie sa Henricha Bartka s osobitným zreteľom na jeho aktivity vo Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov / Róbert Letz
  In: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre : súbor štúdií. - ISBN 978-80-89567-81-2. - Bratislava : Post Scriptum, 2017. - S. 27-57
 207. AFD Kardinál Ján Chryzostom Korec a dejiny / Róbert Letz
  In: Studia historica Tyrnaviensia 5. - ISBN 80-8082-007-4. - Trnava : TU, 2004. - S. 11-24
 208. AFD Význam Černovej v slovenských dejinách / Róbert Letz
  In: Mýtus a realita. - ISBN 978-80-8084-314-4. - Ružomberok : Katolická univerzita, Historický ústav, 2008. - S. 9-19
 209. AFD Problém zániku a právnej kontinuity prvej Slovenskej republiky / Róbert Letz
  In: Slovenský politický exil v zápase za samostatné Slovensko. - ISBN 80-88841-03-8. - Bratislava : Dom zahraničných Slovákov, 1996. - S. 32-43
 210. AFD Vzťah Jána Vojtaššáka k totalitným ideológiám komunizmu, fašizmu a nacizmu / Róbert Letz
  In: Ján Vojtaššák : biskup v dejinách 20. storočia : zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia. - ISBN 978-80-89567-86-7. - Bratislava : Post Scriptum, 2018. - S. 313-326
 211. BAB Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska / Július Pašteka ... [et al.]
  Bratislava : Lúč, 2000
 212. BAB Drahomilovaní moji ! : korešpondencia Alberta Púčika 1944-1951. / Róbert Letz, Blažej Belák
  Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010
 213. BAB Slováci pri budovaní základov Československej republiky : prvé desaťročie Československej republiky. / Róbert Letz ... [et al.]
  Bratislava : Literárne informačné centrum, 2013
 214. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 215. BAB Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 / Ľubomír Báťa ... [et al.]
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001
 216. BAB Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. / ed. Róbert Letz, Pavol Matula
  Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009
 217. BAB Vznik Slovenského štátu : 14. marec 1939 spomienky aktérov historických udalostí : 2. diel. / ed. Valerián Bystrický, Róbert Letz, Ondrej Podolec
  Bratislava : AEPress, 2008
 218. BAB Vznik Slovenského štátu : 14. marec 1939 spomienky aktérov historických udalostí : 1. diel. / ed. Valerián Bystrický, Róbert Letz, Ondrej Podolec
  Bratislava : AEPress, 2007
 219. BBB Slovenskí katolícki biskupi internovaní v Čechách v rokoch 1953-1968 / Róbert Letz
  In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. - ISBN 978-80-89335-28-2. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. - S. 12-39
 220. BBB Chcel som byť na pomoci cirkvi svojej a národu svojmu / Róbert Letz
  In: Boli soľou i svetlom. - ISBN 80-7162-367-9. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2001. - S. 9-52
 221. BCB Dejepis : Národné dejiny pre 3. ročník gymnázií. / Alena Bartlová, Róbert Letz
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005
 222. BCB Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl / Róbert Letz ... [et al.]
  Bratislava : SPN - Mladé letá, 2013
 223. BCI Slovensko v 20. storočí : dejepis pre 9. ročník základných škôl. / Róbert Letz
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 224. BDE Proces s katolickými biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom / Róbert Letz
  In: Jednota. - Roč. 110, č. 5592 (2001), s. 20-21
 225. BDF Zánik Protektorátu Čechy a Morava / Róbert Letz
  In: Historická revue. - Roč. 8, č. 7 (1997), s. 16-17
 226. BDF Slovenská liga v Amerike a jej význam pre Slovensko / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 42-45
 227. BDF Otec-kardinál / Róbert Letz
  In: Impulz. - Roč. 1, č. 3 (2005), s. 22-29
 228. BDF Dohoda, ktorá vošla do dejín / Róbert Letz
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 4 (1998), s. 7
 229. BDF Neznáme listy biskupa Gojdiča / Róbert Letz
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 1 (1998), s. 7
 230. BDF Karol Kmeťko - nitrianský biskup a slovenský arcibiskup / Róbert Letz
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 1 (1998), s. 6-7
 231. BDF Prvý slovenský arcibiskup / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 113, č. 51/52 (1998), s. 29
 232. BDF Posledné vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z 24. apríla 1945 / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 24, č. 1 (2015), s. 100-104
 233. BDF Biskup Michal Buzalka a Bratislava / Róbert Letz
  In: Svedectvo. - Roč. 14, č. 10 (2005), s. 4-6
 234. BDF Dokument o vzťahu Masaryka a Beneša k Slovákom / Róbert Letz
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 20 (1999), s. 7
 235. BDF Sedembolestná v slovenských dejinách / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 24, č. 6 (2014), s. 3-10
 236. BDF Slovenské ľudáctvo ako prejav konzervatívneho myslenia / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 12, č. 1 ( 2001), s. 5-9
 237. BDF Slovenské voľby v roku 1946 a ich inšpiratívne posolstvo / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 52-58
 238. BDF Nedocenená osobnosť Antona Augustína Baníka / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 20, č. 5 (2010), s. 36-43
 239. BDF Sústreďovací kláštor vo Svätom Beňadiku / Róbert Letz
  In: Naše svedectvo. - Roč. 13, č. 3 (2012), s. 33-38
 240. BDF Pohnutý osud pátra Rafaela / Róbert Letz
  In: Naše svedectvo. - Roč. 12, č. 2 (2011), s. 8-13
 241. BDF List predsedu vlády Slovenskej republiky Vojtecha Tuku nitrianskemu sídelnému biskupovi Karolovi Kmeťkovi z 1. marca 1943 / Róbert Letz
  In: Pamäť národa. - Roč. 6, č. 1 (2010), s. 53-58
 242. BDF Ferdinand Ďurčanský: Prečo som bol česko-komunistickým režimom odsúdený na smrť? / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 175-196
 243. BDF Štvrťstoročnica slovenskej cirkevnej provincie / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 10 (2002), s. 23
 244. BDF V službách cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 9 (2002), s. 24
 245. BDF V službách cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 6 (2002), s. 24
 246. BDF V službách cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 7 (2002), s. 9
 247. BDF V službách cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 8 (2002), s. 27
 248. BDF Zjazd mladej slovenskej generácie v Trenčianskych Tepliciach záznam priameho účastníka / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 126-146
 249. BDF Minulosť je našou súčasťou / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 19, č. 5 (2003), s. 7
 250. BDF Dokument k 70. výročiu vzniku Pedagogickej fakulty UK v Bratislave / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 90-93 [online]
 251. BDF Bolestná spomienka / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 117, č. 12 (2002), s. 18
 252. BDF Tajomný Justičný palác v Bratislave / Róbert Letz
  In: Svedectvo. - Roč. 14, č. 11 (2005), s. 3-4
 253. BDF V službách cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 5 (2002), s. 25
 254. BDF Msgr. Viliam Mitošinka heroická osobnosť katolíckej cirkvi na Slovensku / Róbert Letz
  In: Naše svedectvo. - Roč. 10, č. 6 (2009), s. 8-16
 255. BDF V službách cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 18, č. 4 (2002), s. 24
 256. BDF Prenasledovanie kresťanov v rokoch 1948-1989 / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Č. 6 (2000), s. 4-5
 257. BDF Nekáral, ale vtipne poučoval Ferdinand Juriga (1874-1950) / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 115, č. 47 (2000), s. 19
 258. BDF Gottwald nebol prvý. Portrét T. G. Masaryka. / Róbert Letz
  In: Zmena. - Roč. 1, č. 15 (1989), s. 7
 259. BDF Diskusia o aristokratizme v slovenských dejinách / Róbert Ambroš ... [et al.]
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 2 (1998), s. 10-17
 260. BDF Osudy nepohodlného / Róbert Letz
  In: Slovenský denník. - Roč. 2, č. 168 (1991), s. 7
 261. BDF Dějiny v rukou náboženské ideologie / Róbert Letz
  In: Časopis přátel duchovních nauk. - Roč. 2, č. 9 (1991), s. 26-27
 262. BDF Zabudnutá Slovenská liga / Róbert Letz
  In: Historická revue. - Roč. 3, č. 1 (1992), s. 11-13
 263. BDF Slovenská liga na Slovensku jej prínos pre rozvoj kultúrneho života / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 5, č. 5 (1992), s.10
 264. BDF Bol Tiso maďarón? / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 5, č. 25 (1992), s. 12
 265. BDF K 50. výročiu procesu s biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. Gojdičom / Róbert Letz
  In: Kultúra. - Roč. 4, (2001), č. 5, s. 14-15
 266. BDF K slovensko-židovskému spolužitiu v 20. storočí / Róbert Letz
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 3, č. 20 (1992), s. 4
 267. BDF Aká si bola prvá Slovenská republika? / Róbert Letz
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 1, č. 3 (1993), s. 19-23
 268. BDF Nové poznatky o procese proti skupine Albert Púčik a spol. / Róbert Letz
  In: Svedectvo. - Roč. 12, č. 10 (2003), s. 4-5
 269. BDF Veľká európska kresťanská trojka Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 15, č. 2 (2005), s. 51-58
 270. BDF Pokus o nový pohľad na SNP / Róbert Letz
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 5-8
 271. BDF Proces s Dr. Jozefom Tisom historické súvislosti apríla 1947 / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 109 (1994), s. 8
 272. BDF Za múrom izolácie Život Konštantína Čulena v exile / Róbert Letz
  In: Historická revue. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 25-26
 273. BDF Aké si bolo, povstanie? / Róbert Letz
  In: Slovensko. - Roč. 17, č. 4 (1994), s. 6-10
 274. BDF Veritas - hľadaj pravdu / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 8-9
 275. BDF Paulíni / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 6, č. 1 (1995), s. 6-7
 276. BDF A Devoted Priest and a Patriot / Róbert Letz
  In: Europa vincet. - Roč. 17, č. 6 (1995), s. 42-43
 277. BDF Návrat na výšiny / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 6, č. 1 (1995), s. 5-6
 278. BDF So sviečkami proti vodným delám / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 128, č. 12 (2013), s. 10-11
 279. BDF Cirkev a Víťazný február 1948 / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 128, č. 9 (2013), s. 12-13
 280. BDF Samostatné Slovensko oslavuje 20. narodeniny / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 128, č. 1 (2013), s. 4-5
 281. BDF Znalecký posudok Alojza Maturu v procese s Petrom Zaťkom / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 19, č. 2 (2008), s. 127-140
 282. BDF Východiskový rok 1956 / Róbert Letz
  In: Impulz. - Roč. 2, č. 4 (2006), s. 8-12
 283. BDF Pútnické miesto Staré Hory v 19. a 20. storočí / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 3 (1996), s. 17-25
 284. BDF Parlamentné voľby v Česko-Slovensku v roku 1946 / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 4 (1996), s. 23-26
 285. BED Historik a archivár Albert Stránsky (1900 - 1980) / Róbert Letz
  In: Historický zborník 10/2. - ISBN 80-7090-592-1. - Martin : Matica Slovenská, 2000. - S. 267-268
 286. BEF Život v znamení kríža k 50. výročiu úmrtia biskupa Michala Buzulku / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2011. - ISBN 978-80-7090-986-7. - Martin : Matica slovenská, 2010. - S.177-181
 287. BEF Ďurica, Milan Stanislav / Róbert Letz
  In: Testimonium hoc verum est. - ISBN 978-80-89567-53-9. - Bratislava : Post Scriptum, 2015. - S. 119-124
 288. BEF Prenasledovanie katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1948-1989 / Róbert Letz
  In: Vďační za dar viery a vzkriesenie Cirkvi : zborník zo sympózií ku 50. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. - ISBN 978-80-85581-78-2. - Michalovce : Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2018. - S. 47-51
 289. BEF Rafael Gregor Lexmann pohnutý osud pátra Rafaela / Róbert Letz
  In: Triedni nepriatelia 4 : svedectvá o brutalite komunistického režimu. - ISBN 978-80-970986-5-0. - Bratislava : Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2013. - S. 71-74
 290. BEF Sústreďovací kláštor vo Svätom Beňadiku / Róbert Letz
  In: Triedni nepriatelia 4 : svedectvá o brutalite komunistického režimu. - ISBN 978-80-970986-5-0. - Bratislava : Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2013. - S. 131-135
 291. BEF Prierez dejinami Pedagogickej fakulty UK v Bratislave od založenia po súčasnosť / Róbert Letz
  In: Tradere scientiam : 70 rokov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1946-2016. - ISBN 978-80-89726-77-6. - Bratislava : Iris, 2016. - S. 31-59
 292. BEF Vzostup a pád Demokratickej strany / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2004. - ISBN 80-7090-717-7. - Bratislava : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2003. - S. 141-144
 293. BEF Za tú našu slovenčinu Ferdiš Juriga a Slovenská liga / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2004. - ISBN 80-7090-717-1. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2003. - S. 115-117
 294. BEF Tomáš Garrigue Masaryk a Pittsburská dohoda / Róbert Letz
  In: Pittsburská dohoda : 100 rokov od podpísania Česko-slovenskej dohody v Pittsburghu. - ISBN 978-80-8128-223-2. - Martin : Matica slovenská, 2019. - S. 37-73
 295. BEF Andrej Hlinka – typická osobnosť moderných slovenských dejín / Róbert Letz
  In: Národe môj : pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. - ISBN 978-80-89567-51-5. - Bratislava : PostScriptum, 2015. - S. 27-31
 296. BEF Odkiaľ prišli, kam smerujú o predkoch a príbuzných slovenskej populácie / Róbert Letz
  In: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2. - ISBN 978-80-970196-1-7. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009. - S. 15-30
 297. BEF Tatran, Kriváň, Moysez... / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2001. - ISBN 80-7090-587-5. - Martin : Matica slovenská, 2000. - S. 150-151
 298. BEF Osmičky v našich dejinách / Róbert Letz
  In: Pútnik svätovojtešský 2018. - ISBN 978-80-8161-284-8. - Trnava : SSV, 2017. - S. 41-44
 299. BEF Dokumenty k vyhláseniu Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 139-148
 300. BEF Objavujú sa hracie automaty / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 195-196
 301. BEF Populárny futbal / Róbert Letz, Jaroslava Roguľová
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 197-199
 302. BEF Prvý veľký obchodný dom na Slovensku / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 209
 303. BEF Výchova k brannosti / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 212-213
 304. EAI V hodine veľkej skúšky : listy biskupa Michala Buzulku. / Róbert Letz
  Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007
 305. EDI Ješajahu Andrej Jelínek: Dávidova hviezda pod Tatrami Židia na Slovensku v 20. storočí / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 24, č. 1-2 (2014), s. 296-298
 306. EDI Biskup svätého života / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 127, č. 26 (2012), s. 21
 307. EDI Zablokovaná partia / Róbert Letz
  In: Soudobé dějiny. - Roč. 9, č. 3/4 (2002), s. 617-619
 308. EDI Bystrický, Valerián: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 229-231 [online]
 309. EDI Príspevok k dejinám slovenského politického exilu po roku 1945 / Róbert Letz
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 121, č. 1 (2001), s. 113-116
 310. EDI Muži deklarácie / Róbert Letz
  In: Knižná revue. - Roč. 1 (1991) s. 1
 311. EDI Bartlová, A.: Andrej Hlinka / Róbert Letz
  In: Knižná revue. - Roč. 2 (1992) s. 7
 312. EDI Ladislav Deák: Hra o Slovensko / Róbert Letz
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 8 (1992), s. 7
 313. EDI Svet na trasovisku / Róbert Letz
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 11 (1992), s. 1
 314. EDI Slovensko v politickom systéme Československa / Róbert Letz
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 15 (1992), s. 7
 315. EDI Svedectvo nezlomnej generácie / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 5, č. 39 (1992), s. 4
 316. EDI Schopnosť politického pragmatizmu / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 6, č. 36 (1993), s. 4
 317. EDI Prameň spomienok / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 6, č. 4 (1993), s. 4
 318. EDI Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod od česko-slovenskej federácie k samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 13, č. 1-2 (2003), s. 232-233
 319. EDI Deň našej historiografie / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 7, č. 47 (1994), s. 5
 320. EDI Pamäť a identita / Róbert Letz
  In: Impulz. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 99-102
 321. EDI Cenné memoáre / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 8, č. 14 (1995), s. 5
 322. EDI Pokus ísť na koreň veci / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 9, č. 39 (1996), s. 13
 323. EDI Jozef Haľko: Ave crux Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 122, č. 1 (2007), s. 20
 324. EDI Nová monografia o Karolovi Sidorovi / Róbert Letz
  In: Impulz. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 132-134
 325. EDI Odkrývanie osobnosti Vendelína Javorku / Róbert Letz
  In: Impulz. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 129-131
 326. EDI M. S. Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 2 (1996), s. 18-19
 327. EDJ Odišiel zakladateľ modernej slovenskej kresťanskej demokracie / Róbert Letz
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 4, č. 10 (1997), s. 141-145
 328. EDJ Slovensko na križovatke v roku 1946 / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2006. - ISBN 80-7090-788-6. - Martin : Matica slovenská, 2005. - S. 166-167
 329. EDJ Život a dielo Štefana Mišíka (1843-1919) / Róbert Letz
  In: Historický zborník 9. - ISBN 80-7090-545-X. - Martin : MS, 1999. - S. 181-182
 330. EDJ Triezvy hlas na konci druhej svetovej vojny / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 157-161 [online]
 331. EDJ Z ostatných chvíľ Andreja Hlinku / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 24, č. 1-2 (2014), s. 148-156
 332. EDJ Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny 1 / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 108-139 [online]
 333. EDJ Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny 2 / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 204-234 [online]
 334. EDJ Vzorom pre mladých zakladateľská osobnosť Eugena Filkorna / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2011. - ISBN 978-80-7090-986-7. - Martin : Matica slovenská, 2010. - S.194-196
 335. EDJ Objav nových dokumentov o osude Tomáša Munka / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč.16, č. 5 (2006), s. 27-30
 336. EDJ List Jozefa Hušeka Vavrovi Šrobárovi / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 115-121
 337. EDJ Osobnosť Andreja Hlinku / Róbert Letz
  In: Pútnik svätovojtešský 2014. - ISBN 978-80-7162- 995-5. - Trnava : SSV, 2013. - S. 33-63
 338. EDJ Historik Alojz Miškovič (1902-1967) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 12, č. 1-2 (2002), s. 260-263
 339. EDJ Historik a publicista Andrej Kliman (1902-1980) (k 100. výročiu narodenia) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 12, č. 1-2 (2002), s. 235-236
 340. EDJ Alena Bartlová jubiluje / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 140-142
 341. EDJ Belo Klein-Tesnoskalský (1853-1941) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 223-224
 342. EDJ Regionálny historik Matúš Pajdušák (1871-1950) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 198-199
 343. EDJ ThDr. Eugen Filkorn (1881-1974) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 179-180
 344. EDJ Veritas - hľadaj pravdu heslo Dominikánov / Ksawery Sarnecki ; prekl. Róbert Letz, Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 8-9
 345. EDJ Čierna škvrna na humanistickom štíte. / Róbert Letz
  In: Zmena. - Roč. 2, č. 18 (1990), s. 10
 346. EDJ Americkí Slováci nie sú mýtom. / Róbert Letz
  In: Zmena. - Roč. 2, č. 38 (1990), s. 4-5
 347. EDJ Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. / Róbert Letz
  In: Verbum historiae 1. - ISBN 978-80-7165-728-6. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. - S. 162-165
 348. EDJ Filozof dejín a historik Ladislav Hanus (k 100. výročiu narodenia) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. 254-260
 349. EDJ Korešpondencia Jozefa Vicena s Karolom Sidorom (1947-1949) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. 124-151
 350. EDJ Rokovanie nemeckých a slovenských politikov v rokoch 1939-1945 / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 13, č. 1-2 (2003), s. 103-123
 351. EDJ Cirkevný historik Dr. Anton Harčar k 90. výročiu narodenia / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 247-250
 352. EDJ Osud slovenskej menšiny v Poľsku v 20. storočí / Róbert Letz
  In: Život. - Roč. 10, č. 6 (1995), s. 14-15
 353. EDJ Boh - Otec milosrdenstva / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 110, č. 33 (1995), s. 8
 354. EDJ Za život národa - za trvanie štátu Piešťanská výzva slovenskej mládeže, o ktorej ste sa určite neučili na dejepise / Róbert Letz
  In: Zmena. - Roč. 7, č. 267 (1995), s. 17
 355. EDJ K osemdesiatinám prof. Matúša Kučeru / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 23, č. 1-2 (2012), s. 201-202
 356. EDJ Publicista Alojz Kolísek (k 140. výročiu narodenia) / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 230-232
 357. EDJ Rušný rok 1947 generálka na "víťazný február" / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 2007. - ISBN 80-7090-818-1. - Martin : Matica slovenská, 2006. - S. 180-181
 358. FAI Ján Vojtaššák : biskup v dejinách 20. storočia : zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia. / Róbert Letz, Peter Jurčaga
  Bratislava : Post Scriptum, 2018
 359. FAI Tradere scientiam : 70 rokov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1946-2016. / ed. Róbert Letz, Pavol Matula
  Bratislava : Iris, 2016
 360. FAI Biskup Michal Buzalka / zost. Róbert Letz, Ivan A. Petranský
  Bratislava : Lúč, 2002
 361. FAI Národe môj : pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. / zost. Róbert Letz, Pavol Stano
  Bratislava : PostScriptum, 2015
 362. FAI Verbum historiae 1 / ed. Róbert Letz, Ľuboš Kačírek
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009
 363. FAI Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom / ed. Róbert Letz
  Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007
 364. FAI História a súčasnosť Pedagogickej fakulty UK v Bratislave / ed. Róbert Letz
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 365. GHG Atmosféra 50. rokov 20. storočia [elektronický zdroj] : . / Róbert Letz
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 366. GII Prvotník / Róbert Letz
  In: Most. - Roč. 42 (1997), s. 224
 367. GII Zomrel zakladateľ kresťanskej demokracie na Slovensku / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 8, č. 2 (1997), s. 46
 368. GII Rozhovor s historikom Róbertom Letzom / Róbert Letz
  In: Zmena. - Roč. 9, č. 367 (1997), s. 15
 369. GII Úvod / Róbert Letz
  In: Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky. - ISBN 978-80-8119-080-3. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. - S. 11-14
 370. GII Potreba vecnej polemiky / Róbert Letz
  In: Viera a život. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 392-394
 371. GII Komu patrí koruna subjektivizmu? / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 10, č. 42 (1997), s. 13
 372. GII Slovo na úvod jubileum profesora Júliusa Bartla / Róbert Letz
  In: Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc.. - ISBN 978-80-223-4695-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 7-10
 373. GII Cirkev o vine Židov / Róbert Letz
  In: Pravda. - Roč. 7 (1997), s. 4
 374. GII SNP považuje Róbert Letz za dôležitú, ale protirečivú udalosť našich dejín / Róbert Letz
  In: Sme. - Roč. 5 (1997), s. 3
 375. GII Prečo patria pomníky Alojza Kolíska a Františka Floriána Rómera na Františkánske námestie / Róbert Letz
  In: Staromestské noviny. - Roč. 7, č. 2 (1998), s. 4
 376. GII Tu žil statočne, čulo medzi nami / Róbert Letz
  In: Národný kalendár 1998. - ISBN 80-7090-439-9. - Martin : Matica slovenská, 1997. - S. 135-138
 377. GII Posledné zastavenie / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 113, č.19 (1998), s. 2
 378. GII Spomienka na Vendelína Jankoviča / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 1 (1998), s. 10-12
 379. GII Zomrel brat Peter / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 2 (1998), s. 39
 380. GII 100. narodeniny pátra Akvinasa Gaburu / Róbert Letz
  In: Svedectvo. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 6
 381. GII Cesta k vzniku časopisu Proglas / Martin Homza, Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 2 (1999), s. 19-21
 382. GII Na úvod / Róbert Letz
  In: Pamäť národa. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 1-1
 383. GII Editoriál / Róbert Letz
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 6 (2013), s. 2
 384. GII Vedecká konferencia Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia / Róbert Letz
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 209-213 [online]
 385. GII Dvadsaťpäť od Nežnej (rozhovor o udalostiach z roku 1989) / aut. interv. František Strapek ; účast. interv. Ľubomír Huďo ... [et al.]
  In: Verbum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 273-284
 386. GII Návrat slovenskej vlády roku 1945 torzo zo spomienok / Róbert Letz
  In: Kultúra. - Roč. 4, č. 24 (2001), s. 7
 387. GII Žime Veľkú noc / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 17, č. 4 (2001), s. 1
 388. GII Traja muži cirkvi / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 17, (2001), č. 3, s. 24
 389. GII Sympózium Slovensko v politickom systéme Česko-Slovenska v rokoch 1918-1938 / Róbert Letz
  In: Historický časopis. - Roč. 40, č. 1 (1992), s. 137-138
 390. GII Krok k objektívnemu poznaniu / Róbert Letz
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 5, č. 22 (1992), s. 2
 391. GII Odišiel V. H. Kurtha / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 108, č. 43 (1993), s. 11
 392. GII Poznávame slovenské osobnosti / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 9, č. 1 (1993), s. 25
 393. GII Obetavý národovec Jozef Závodský / Róbert Letz
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 9, č. 2 (1993), s. 25
 394. GII Spomienka na V. H. Kurthu / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 4, č. 3 (1993), s. 8-9
 395. GII Konferencia konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách / Róbert Letz
  In: Historický zborník. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 162-164
 396. GII Štefan Zlatoš / Róbert Letz
  In: Kultúrno-historický kalendár 1995. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 1994. - S. 18
 397. GII Štefan Furdek / Róbert Letz
  In: Kultúrno-historický kalendár 1995. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 1994. - S. 28
 398. GII Ivan Hálek / Róbert Letz
  In: Kultúrno-historický kalendár 1995. - Bratislava : Národné osvetové centrum, (1994). - S. 59
 399. GII Štefan Krčméry / Róbert Letz
  In: Kultúrno-historický kalendár 1995. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 1994. - S. 60
 400. GII Znárodňovacie dekréty / Róbert Letz
  In: Kultúrno-historický kalendár 1995. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 1994. - S. 277
 401. GII Idea slovenského štátu v 20. storočí / Róbert Letz
  In: Slovenská republika. - Roč. 2, č. 114 (1994), s. 9
 402. GII Vzostupná tendencia vzťahov slovensko-rakúske kontakty v retrospektíve a perspektíve / Róbert Letz
  In: Slovenská republika. - Roč. 2, č. 186 (1994), s. 6
 403. GII Josemaria Escriva de Balaguer / Róbert Letz
  In: Kultúrno-historický kalendár 1995. - Bratislava : Národné osvetové centrum, (1994). - S. 183-184
 404. GII Za Ladislavom Hanusom / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 4
 405. GII Zbohom, Koloman Kolomi Geraldini / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 4 (1994), s. 6
 406. GII Poľsko-slovenské vzťahy v 20. storočí / Róbert Letz
  In: Slovenská republika. - Roč. 3, č. 37 (1995), s. 6
 407. GII Sympózium o postavení rímskokatolickej cirkvi a politickom katolicizme v Rakúsku a v nástupníckych štátoch v rokoch 1918-1938 / Róbert Letz
  In: Historický časopis. - Roč. 43 č. 3 (1995), s. 603-604
 408. GII Konferencia o dejinách gréckokatolockej cirkvi / Róbert Letz
  In: Katolícke noviny. - Roč. 111, č. 14 (1996), s. 6
 409. GII Za Vladom Uhlárom / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 3 (1996), s. 42
 410. GII Odišiel Ján Medveď / Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 3 (1996), s. 42
 411. GII Dva pohľady na Povstanie / Róbert Letz
  In: Mosty. - Roč. 5, č. 35 (1996), s. 1-2
 412. GII Rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992 / Róbert Letz
  Bratislava : Polygrafia SAV, 1997