Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

PhDr. Anna Bocková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 325
Miestnosť
M-217
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 324
Miestnosť
M-216
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 323
Miestnosť
M-215
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 322
Miestnosť
M-214
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 322
Miestnosť
M-214
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 322
Miestnosť
M-214
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Tonková, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 325
Miestnosť
M-217
Publikačná činnosť

Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 322
Miestnosť
M-214
Publikačná činnosť