Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KRÁĽOVSTVO HISTORIKOV

Kráľovstvo historikov je neformálny študentský spolok poslucháčov a absolventov Katedry histórie PdF UK fungujúci od roku 2010. Jeho hlavnou náplňou je spolupráca študentov medzi jednotlivými ročníkmi, organizácia a účasť na tzv. katedrálke, ktorá sa spravidla koná na prelome mesiacov november a december. Viac v uzavretej FB-skupine tu: https://www.facebook.com/groups/10150146607770297/about