Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár akcií

TERMÍNY ŠTÁTNICOVÝCH SKÚŠOK v AKAD. ROKU 2018/2019:

11. 6. - obhajoby bakalárskych prác

12. 6. - obhajoby diplomových prác

13. 6. - ústne štátne skúšky pre mgr. stupeň (tí, kt. obhajujú závereč. prácu na Katedre histórie)

19. 6. - ústne štátne skúšky pre mgr. stupeň (bez obhajoby závereč. prácu na Katedre histórie)

Začiatok je vždy o 9.00 hod.