Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DEJEPIS PRE 21. STOROČIE

Ako stredisko prípravy budúcich učitešov dejepisu a doktorandov z didaktiky dejepisu ponúkame niekoľko ukážok z prác našich študentov. 

Didaktické pomôcky pre výučbu dejepisu - výber z prác našich študentov

Simona Lorková - Didaktické hry

 

Bc. Kamila Sládková - Virtuálna cesta Myjavou

 

 

Mgr. Petra Gereková - Multiperspektivita vo výučbe dejepisu (poster)

 

 

M. Iszer - Aké to bolo kedysi (v Malackách)?

 

K. Sládková - Reformácia

 

 

K. Gaffová a M. Špaková - Zrkadlo života

IZSÓFOVÁ, Lucia B.: Metodický postup didaktickej hry (Hudba a film v Československu 1945-1989)

BÍROVÁ, Lenka. "Obrátená škola" vo výučbe dejepisu. In: Verbum historiae, 2016, roč. 4, č. 2, s. 160-192.

SLANINA, Michal. Dejepis v digitálnom svete. In: Verbum historiae, 2016, roč. 4, č. 1, s. 95-120.