Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť členov katedry

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 324
Miestnosť
M-216
Publikačná činnosť

PhDr. Anna Bocková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 325
Miestnosť
M-217
Publikačná činnosť

Mgr. Jaroslav Durec

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
Doktorand (3.dDDE15, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Gereková

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
Doktorand (3.dDDE15, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Barbara Izsófová

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
Doktorand (1.dDDE15, denný)

Mgr. Marianna Kajabová

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
Doktorand (4.dDDE15/x, externý)

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 323
Miestnosť
M-215
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 322
Miestnosť
M-214
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 322
Miestnosť
M-214
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi