Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA a ERASMUS

Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Erasmus+ má tri hlavné aktivity:

  • mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami
  • podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií
  • projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnost.

ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY ZAZMLUVNENÉ S KATEDROU HISTÓRIE

 

Viac info. k programu ERASMUS: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/

 

ZAHRANIČNÁ STÁŽ PRE ABSOLVENTOV

 

Katedra histórie už niekoľko rokov sprostredkuje svojim končiacim študentom aj absolventské stáže v rámci programu ERASMUS. Viacerí naši absolventi ich úspešne využili. Na rozdiel od výmennej študentskej mobility (Erasmus+)  program stáží úspešným absolventom 2. stupňa umožňuje, aby sa po ukončení štúdia na našej katedre stali stážistami  na nimi vybranej  zahraničnej univerzite,  kultúrnej, akademickej či inej - inštitúcii (ale i na zahraničnej  základnej či strednej škole ) pričom  2- 12 mesačný pobyt im hradí naša univerzita z prostriedkov programu Erasmus.

Môžete si "zopakovať" pobyt v inštitúcii, ktorá vám priniesla pozitívne skúsenosti z predchádzajúceho pobytu, alebo si nájsť inú - takú, o ktorej si myslíte, že  pobyt na nej vám pomôže vo vašom profesionálnom raste, v naštartovaní úspešnej kariéry.  Na rozdiel od výmenných študentských pobytov nie ste v absolventských stážach limitovaní našimi podpísanými bilaterálnymi zmluvami. Výber je na vás. Prirodzene, poraďte sa predtým s vašimi pedagógmi, predovšetkým však s katedrovou koordinátorkou Erasmus (PhDr. Máriou Tonkovou, PhD.). Jedinou  podmienkou po výbere je uskutočniť  pobyt  do dvanástich  mesiacov po ukončení vysokoškolského štúdia. Žiadosť o  absolventskú stáž  si podávate v poslednom ročníku štúdia. 

Viac info: https:// uniba.sk/ medzinarodne-vztahy/erasmusplus/absolventi-staz 

 

SKÚSENOSTI ŠTUDENTOV S PROGRAMOM ERASMUS A ZAHRANIČNOU MOBILITOU

BARBORA Š. v ZS 2010/2011 v Paríži na Universite Paris 1 - Sorbonne:

Bol to najlepši semester v mojom živote. Prínos bol nesmierny: vďaka pobytu som mala plynulu francúzštinu, čo neskôr podmienilo aj moju kariéru - vďaka jazyku som bola prijatá do medzinárodnej firmy, čo nakoniec viedlo k mojej relokacii do Holandska. Nemalo to všsak len vplyv na moju kariéru, ale aj na vnímanie sveta a akceptáciu a toleranciu rôznych kultúr ,kedže vďaka pobytu som nadviazala neskutočne veľa medzinárodných kamarátstvie, ktoré pretrvávajú doteraz. Taktiež, vidieť život na univerzite v cudzine, ako funguje školstvo je skúsenosť na nezaplatenie. Taktiež som na Sorbonne mala kurz Histórie strednej Europy a bolo zaujímavé vidieť ako študenti z iných krajín vnímajú našu históriu a ako sa pristupovalo k tejto prednáške v inej krajine ako na Slovensku. Každopádne Erasmus by mal zaziť každý jeden študent.

ANDREA M. v ZS 2010/2011 v Paríži na Universite Paris 1 - Sorbonne:

V skratke by som moju skúsenosť zhrnula ako najlepšie rozhodnutie v živote. Jednak úroveň štúdia na neporovnateľne vyššej úrovni, čo sa týka vybavenia učební alebo celkového vzhľadu univerzity, ohromne zainteresovaní študenti, veľmi interaktívne hodiny, veľa debát, otázok i odpovedí. Veľmi efektívna komunikácia emailom, jednoznačné zadania na začiatku roka a perfektný follow up (co bolo naplanované sa stihlo, všetky úlohy museli byť odovzdané v termíne a odprednášané na hodine pred profesorom a študentami, atď.). Rovnako tam mali veľmi dobre zorganizovaný študentský život mimo školy pre erazmakov, stretávky, pikniky, party, začleniť sa bolo velmi jednoduché, nemali sme pocit, že "tam nepatríme". Keďže nie sme domáci, dosť nám pomohli s vybavovaním na katedrach atď.

KAMILA J. v ZS 2020/2021 v Brne na Masarykovej univerzite:

Spolu s tromi ďalšími spolužiačkami som absolvovala mobilitu Erasmus na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Na účasť na Erasme sme si nevybrali najlepší čas, zastihla nás totiž pandémia a my sme museli väčšinu mobility absolvovať v online podobe z pohodlia domova. Aj napriek tomu mám na túto mobilitu dobré spomienky a účasť na nej bola pre mňa veľkým prínosom. Aj vďaka účasti na Erasme som bola zvýhodnená pri pracovných pohovoroch a ľahko som sa potom dokázala zamestnať. 

JANA P. v ZS 2019/2020 v Koperi na University of Primorskem:

Som vďačná za to, že som nabrala odvahu a vyskúšala možnosť Erasmu, ktorá ponúka veľké množstvo pozitív a hlavne skúsenosť, ktorú ti nikto nevezme. Ak aspoň trochu rád cestuješ, využi túto možnosť, kým máš šancu: priateľstvá, ktoré trvajú dodnes, vedomosti, skúsenosti, sebarozvoj, zlepšenie sa v cudzom jazyku a zábava - to všetko stretlo mňa. Poznám mnoho študentov po vysokej škole, ktorí ľutujú, že tú odvahu nemali, tak nebuď jeden z nich!

LUCIA B. I. v r. 2020/2021 v Narodnom múzeu v Budapešti (absolvent. stáž):

Ako absolventka katedry histórie UK v Bratislave som sa zúčastnila absolventskej stáže (od 14. 09. 2020 do 02. 08. 2021 pričom bola moja stáž prerušená od 10. 11. 2020 kvôli opatreniam Covid19 a pokračovala som od 15. 02. 2021). Na stáži som bola v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti (Hungarian National Museum/Magyar Nemzeti Múzeum) ako múzejná pedagogička. V múzeu som sa zoznámila so systémom nielen Maďarského národného múzea. Zúčastnila som sa rôznych konferencií (napr. MuseumDigit), či iných vzdelávacích programov múzea, pri ktorých som veľakrát sama pomáhala. Taktiež som asistovala a pomáhala nášmu oddeleniu organizovať jedno z najväčších podujatí múzea (Noc múzeí). Nielenže som pomáhala pri vytváraní rôznych múzejných vzdelávacích programov, ale mala som možnosť samostatne autorsky vypracovať a byť sprievodkyňou pri rôznych „offline“, ale aj online programov, vytvárala som kvízy, hry či lekcie pre deti, rodiny a dospelých. Tu som mala možnosť zoznámiť sa s rôznymi online platformami, ako learningapps.org, genial.ly, mentimeter.com, zoom.com a využiť ich v online múzejných vzdelávacích programoch. Veľa som sa naučila aj počas účasti na interaktívnych sprievodných programoch, ktoré prebiehali formou živej histórie (living history), kde som hrala slečnu z prelomu 18. a 19. storočia, ale aj počas aktívneho organizovania a vedenia letných táborov v múzeu pre deti od 6 do 12 rokov. Ako je to vidieť aj v opise vyššie, na stáži som nadobudla nesmierne veľa vedomostí nie len z histórie, ale aj z profesie múzejných pedagógov. Ocitla som sa vo veľmi dobrom kolektíve mladých ľudí plných energie a kreatívnych nápadov, čo ma posúvalo každým dňom dopredu. Myslím si, že okrem ťažkostí kvôli pandemickým opatreniam (Covid19) som mala najkrajší rok práve na stáži v múzeu.