Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakty

telefón, fax, e-mail

tel/fax: +421 2 9015 9183

email: keov(at)fedu.uniba.sk

 

poštová adresa

Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

 

sídlo katedry

Moskovská 3, Bratislava
1. poschodie

Vedúca katedry

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
Vedúca katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave
Telefón
02/901 59 180
Miestnosť
M-213
Publikačná činnosť

Sekretariát

Alena Nádobrá

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
sekretárka, sekretár
Telefón
02/502 22 316
Miestnosť
M-206