Kontakt

Kontakty

telefón, fax, e-mail

tel/fax: +421 2 50222 316

email: keov(at)fedu.uniba.sk

 

poštová adresa

Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

 

sídlo katedry

Moskovská 3, Bratislava
1. poschodie

Vedúca katedry

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra etickej a občianskej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 317
Miestnosť
M-208
Publikačná činnosť

Sekretariát