Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Denis Líška, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra didaktiky prírod. predmetov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť