Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničná spolupráca

PROGRAM Erasmus+

Katedrovým koordinátorom Erasmus+ je doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Katedra poskytuje možnosť zahraničných pobytov na základe podpísaných medzinárodných zmlúv v projekte Erasmus+ Programme:

1. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
2. Univerzita Vilnius, Litva
3. Padagogische Hochschule Salzburg, Austria
4. Universidade de Aveiro, Portugalsko
5. Masarykova univerzita v Brne, ČR

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom (za KDPP doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.) a fakultnou koordinátorkou - prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnym koordinátorom UK - prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.

V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov.Medziinštitucionálne zmluvy uzavreté na PdF UK sú podpisované na úrovni katedier:

Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Erasmus kód: CZ OLOMOUC01
Kód predmetu: 0110 Education
Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Univerzita Vilnius (Litva)
Erasmus kód: LT VILNIUS01
Kód predmetu: 0110 Education
Trvanie zmluvy: 2017/2018 - 2020/2021
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

Padagogische Hochschule Salzburg (Rakúsko)
Erasmus kód: A SALZBUR03
Kód predmetu: 0110 Education
Trvanie zmluvy: 2019
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universidade de Aveiro (Portugalsko)
Erasmus kód: P AVEIRO01
Kód predmetu: 0110 Education
Trvanie zmluvy: 2019-2021
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Masarykova univerzita v Brne (Česká republika)
Erasmus kód: CZ BRNO05
Kód predmetu: 0110 Education
Trvanie zmluvy: 2020-2021
Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.