Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

rok 2018

Žilková, K., Partová, E., Kopáčová, J., Tkačik, Š., Mokriš, M., Budúnová, I. & Gunčaga, J. (2018). Young children´s concepts of geometric shapes. Harlow: Pearson

rok 2020

Záhorec, J., Hašková, A., Munk, M. (2020). Digitálna gramotnosť učiteľov v kontexte ich profesijnej prípravy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vydanie, 225 s., ISBN 978-80-223-4882-9.  

rok 2020

Fuchsová, M. (2020). Somatický vývin dieťaťa a jeho poruchy s využitím vzdelávacích moderných technológií. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vydanie, 145 s., ISBN 978-80-223-4812-6. pdf

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2021

Záhorec, J. (2021). Inovatívne digitálne riešenia v školskej edukácii žiakov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vydanie. Rozsah vytlačenej publikácie 141 strán, 9,53 AH, ISBN 978-80-223-5121-8 - pdf

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2021

ZÁHOREC, J. – BREČKA, P. (2021). Uplatnenie platformy SMART Learning Suite v oblasti tvorby edukačných aktivít. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vydanie. Rozsah vytlačenej publikácie vrátane časti príloh 129 strán, 8,04 AH, ISBN 978-80-223-5127-0 - pdf

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“