Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4
811 08 Bratislava

 

 

Sekretariát

Linda Javorová

miestnosť Š-216

telefón:+421 2 9015 9415 

e-mail: javorova@fedu.uniba.sk