Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Galéria

Konferencia EME 2019

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní spolu s Katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky usporiadali dňa 10. až 12. apríla 2019 24. medzinárodnú vedeckú konferenciu EME 2019 s názvom "reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku" v priestoroch Kongresového centra Družba Univerzity Komenského v Bratislave, pod záštitou dekanky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave doc. RNDr. Edity Partovej, CSc.