Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nový Študijný poriadok PdF UK 2020 a Diferenčné skúšky pre AR 2020/2021!!!

Upozorňujeme študentov na platnosť nového Študijného poriadku PdF UK účinného od 1.9.2020.

Materiály k diferenčným skúškam pri prestupoch študentov v rámci UK nájdete na stránke fakulty tu.