Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prednáška profesora Ivana Kalaša dňa 4.12.2019

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

a Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vás srdečne pozýva na prednášku prof. RNDr. Ivana KALAŠA, PhD.

"INFORMATIKA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ: PRÍLEŽITOSŤ A VÝZVA"

ktorá sa uskutoční dňa 4. 12. 2019 o 13.00 na Šoltésovej 4, miestnosť Š-208.