Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy diplomových prác

Pre zviditeľnenie tém ZP s výberom v AR 2023/24 a plánovanou obhajobou v AR 2024/25 sa prosím prihláste.

Po dohode so školiteľom pošlite vyplnenú prihlášku na tému ZP na sekretariát KAJL i školiteľovi.