Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogické praxe

Metodička pedagogických praxí KAJLD

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent
S-347
Pondelok10:00 – 11:30
Utorok09:00 – 10:30
+421 2 9015 9231
Konzultačné hodiny dňa 20.5. v pondelok prezenčne od 8:00 do 9:00 a od 11:00 do 11:30, v utorok online. Konzultácie si dohodnite vopred e-mailom.

Oznamy k praxiam

Stretnutie k pedagogickej praxi

Vážené študentky, vážení študenti,

dňa 2o. o2. 2o24 sa uskutoční stretnutie k Pedagogickej praxi v miestnosti Š3o8 o 11.3o-12.3o. 

Mgr. et Mgr. Kristína Hankerová, PhD.