Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre novoprijatých študentov bakalárskeho a magisterského štúdia

Prezentácia na stiahnutie

V prezentácii sa dozviete základné informácie o Katedre anglického jazyka, literatúry a didaktiky a o organizácii štúdia. Nižšie si môžte stiahnuť dôležité dokumenty ako harmonogram štúdia, študijný poriadok a manuály k zápisu predmetov a tvorbe rozvrhu. Študijné plány a odporúčané študijné cesty sú v zozname napravo.