Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalárske štúdium – denné

V bakalárskom stupni štúdia KAJL zabezpečuje študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii. V dennej forme sú v ponuke nasledovné študijné programy:

 

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo psychológie
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky

Bakalárske štúdium – externé

V bakalárskom stupni štúdia KAJL zabezpečuje študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii. V externej forme sú v ponuke nasledovné študijné programy:

 

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo psychológie

Magisterské štúdium – denné

V magisterskom stupni štúdia KAJL zabezpečuje študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii. V dennej forme sú v ponuke nasledovné študijné programy:

 

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky

Magisterské štúdium – externé

V magisterskom stupni štúdia KAJL zabezpečuje študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii. V externej forme sú v ponuke nasledovné študijné programy:

 

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Študent študijného programu učiteľstva anglického jazyka a literatúry absolvuje počas svojho štúdia na KAJL celú škálu zaujímavých predmetov zo štyroch hlavných disciplín:

· Lingvistické predmety (fonetika, lexikológia, morfológia, syntax, atď.)
· Literárne predmety (anglofónna literatúra)
· Didaktické predmety (didaktika dospelých, didaktika  mladšieho školského veku atď.)
· Predmety rozvíjajúce jazykové zručnosti v AJ (písanie, rozprávanie, prezentačné zručnosti atď.).