Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo

Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4
811 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Pedagogická fakulta
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava

Asistentka katedry

Medovičová Zuzana
Šoltésovej 4
miestnosť Š-313
+421 2 9015 9238
medovicova(at)fedu.uniba.sk