Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci katedry

PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 233
Miestnosť
S-348
Publikačná činnosť

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 234
Miestnosť
S-349
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 236
Miestnosť
S-351
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 20
Miestnosť
S-337
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 237
Miestnosť
S-352
Publikačná činnosť

Dr. habil. Tamás Karáth, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
zástupkyňa vedúceho katedry
Telefón
02/502 22 236
Miestnosť
S-351
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 231
Miestnosť
S-346
Publikačná činnosť

M. A. Paul Vincent McCullough

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 234
Miestnosť
S-349

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 232
Miestnosť
S-347
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 232
Miestnosť
S-347
Publikačná činnosť

Emeritná profesorka

Prof.PhDr. Nina Vietorová, CSc.

 

Email: vietorovafedu.uniba.sk

Phone contact: 02/502 22 231

Room : S-346

Doktorandi

Mgr. Stanislav Kováč

Pedagogická fakulta UK
Doktorand (2.dDCJL15, denný)
Publikačná činnosť

Stanislav Kováč, Mgr.

interný doktorand

miestnosť: S-350

Telefón: 02/50 222 235 

Sekretariát

Zuzana Medovičová

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborná sekretárka
Telefón
02/502 22 230
Miestnosť
S-345