Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúca katedry

PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-348
Utorok10:30 – 12:00
Štvrtok13:00 – 14:30
+421 2 9015 9242
PHOTO_ALT###

Profesori a docenti

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
S-346
+421 2 9015 9236

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9233
PHOTO_ALT###