Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúca katedry

PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-348
+421 2 9015 9242
Profesori a docenti

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
S-346
+421 2 9015 9236

prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
S-347
+421 2 9015 9240

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9233
Odborní asistenti

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-347
+421 2 9015 9239

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-349
+421 2 9015 9230

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-351
+421 2 9015 9231

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9429
Vedeckí pracovníci

PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
zástupkyňa vedúceho katedry
S-351
+421 2 9015 9235

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Katedra anglického jazyka a lit.,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
S-337
+421 2 9015 9232

Emeritná profesorka

Prof.PhDr. Nina Vietorová, CSc.

 

Email: vietorovafedu.uniba.sk

Phone contact: 02/502 22 231

Room : S-346