Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
S-348
Utorok13:00 – 14:30
Streda14:30 – 16:00
+421 2 9015 9242
Konzultačné hodiny prebiehajú prezenčne.

Profesori a docenti

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
S-346
Utorok13:15 – 14:00
Utorok16:00 – 16:45
Streda09:00 – 10:30
+421 2 9015 9236
Konzultačné hodiny v utorok prebiehajú prezenčne, v stredu dištančne.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
profesor vysokoškolský, univerzitný
S-352
Streda13:00 – 14:30
Štvrtok17:00 – 17:45
+421 2 9015 9233
Konzultačné hodiny v stredu prebiehajú prezenčne, vo štvrtok dištančne.

Dr. habil. Tamás Karáth, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
S-350
+421 2 9015 9413
konzultácie po dohode (e-mail, Teams)

Emeritní profesori

Prof. PhDr. Nina Vietorová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
emeritný profesor vysokej školy, univerzity

Miestnosť: S-346
Konzultačné hodiny: konzultácie po dohode (e-mail, Teams)
Email: vietorovafedu.uniba.sk
Telefón na pracovisko: 02/502 22 231


 

 

Prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
emeritný profesor vysokej školy, univerzity

Miestnosť: S-347
Konzultačné hodiny: konzultácie po dohode (e-mail, Teams)
Email: richard.repka@uniba.sk

Odborní asistenti

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-349
Pondelok15:00 – 16:30
Streda15:00 – 15:45
Štvrtok15:00 – 15:45
+421 2 9015 9230
Konzultačné hodiny v pondelok prebiehajú dištančne, v ostatné dni prezenčne.

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
S-351
Štvrtok10:30 – 12:30
Piatok10:00 – 12:00
+421 2 9015 9231
Konzultačné hodiny vo štvrtok prebiehajú prezenčne, v piatok dištančne.

Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
350
Utorok13:00 – 14:00
Utorok09:00 – 12:00
+421 2 9015 9467
Konzultačné hodiny od 9:00-11:00 prebiehajú prezenčne, 11:00-14:00 dištančne.

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
odborný asistent vysokej školy, univerzity
351
Pondelok12:00 – 14:00
Utorok12:00 – 14:00
+421 2 9015 9429

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.,
docent vysokej školy, univerzity
S-347
Pondelok10:00 – 12:00
Utorok10:00 – 12:00
+421 2 9015 9239

Vedeckí pracovníci

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Ústav filologických štúdií, Centrum výskumu didaktiky jazykov,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
S-347
Utorok10:00 – 11:00
Streda17:00 – 18:00
+421 2 9015 9232
Konzultačné hodiny v utorok prebiehajú dištančne, v stredu prezenčne.

Lektori

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Doktorandi

Mgr. Ivana Juríková

Katedra anglického jazyka a lit.,
2.dDCJL15
S-337
Štvrtok10:00 – 11:00
+421 2 9015 9457
Konzultačné hodiny prebiehajú dištančne.