Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúca katedry

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent vysokej školy, univerzity
S-348
Pondelok12:00 – 13:30
Streda09:00 – 10:30
+421 2 9015 9429
KH v pondelok prezenčne. KH v stredu online. Tútorské KH: streda 14,30 - 15,30 prezenčne Konzultácie v iných časoch po dohode emailom.

Profesori a docenti

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
profesor
S-346
Utorok12:00 – 13:30
Streda09:00 – 10:30
+421 2 9015 9236
KH v utorok prezenčne, v stredu on-line. Office hours on Tuesday- in-person, on Wednesday on-line.

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
docent
S-350
Utorok12:30 – 13:30
Utorok13:30 – 15:00
Streda12:00 – 13:30
+421 2 9015 9242
KH v utorok od 12:30 sú tútorské e Mgr. štúdium (podľa dohody)

Emeritní profesori

 

Prof. PhDr. Nina Vietorová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka, lit. a didaktiky,
emeritný profesor vysokej školy, univerzity

Miestnosť: S-346
Konzultačné hodiny: konzultácie po dohode (e-mail, Teams)
Email: vietorovafedu.uniba.sk
Telefón na pracovisko: 02/502 22 231


 

 

Odborní asistenti

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent
S-349
+421 2 9015 9230

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent
S-347
Pondelok14:30 – 16:00
Streda08:30 – 10:00
+421 2 9015 9467
Konzultačné hodiny v pondelok prebiehajú prezenčne, v stredu on-line.

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent
S-347
Streda09:00 – 10:30
Štvrtok10:00 – 11:30
+421 2 9015 9231
KH v stredu prezenčne, vo štvrtok online. Konzultácie si dohodnite vopred e-mailom.

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent vysokej školy, univerzity
S-348
Pondelok12:00 – 13:30
Streda09:00 – 10:30
+421 2 9015 9429
KH v pondelok prezenčne. KH v stredu online. Tútorské KH: streda 14,30 - 15,30 prezenčne Konzultácie v iných časoch po dohode emailom.

Vedeckí pracovníci

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum výskumu didaktiky jazykov,
výskumný pracovník
S-347
Streda10:30 – 12:00
Piatok12:30 – 14:00
+421 2 9015 9232
KH v stredu prezenčne, v piatok on-line. Office hours on Wednesday - in-person, on Friday on-line.
Najnovšia publikácia:

Lektori

M. A. Paul Vincent McCullough

Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
lektor
S-349
+421 2 9015 9237

Doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam