Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Bakalárske štúdium - denné

V dennom štúdiu KAJL zabezpečuje tieto študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia:

jednopredmetový študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a kombinovaný študijný program  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry:

· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a
    literatúry
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia
· učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry učiteľstvo anglického jazyka a
     literatúry
· učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výchovy k
     občianstvu
· učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
· učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry

 

V externej forme na bakalárskom stupni štúdia  KAJL zabezpečuje:

jednopredmetový študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a kombinovaný študijný program  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry:

· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a
     literatúry
· učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka    
     a literatúry
· učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry
· učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
· učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry

 

Magisterské štúdium – denné

V magisterskom stupni štúdia je v ponuke študijný program učiteľstvo anglického jazyka  a literatúry v dennej forme len v rámci  uvedených kombinovaných študijných programov:

· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie                               · učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia              · učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
·  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia
· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo náboženskej  
     výchovy
· učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka a
     literatúry
· učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry
·  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výchovy k
     občianstvu
· učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
· učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry

 

Magisterské štúdium externé

V externej forme  na magisterskom stupni štúdia KAJL zabezpečuje len kombinované študijné programy  učiteľstva anglického jazyka a literatúry, a to:

· učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a
     literatúry
· učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka a
     literatúry
· učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
     a literatúry
· učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
· učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo anglického jazyka
      a literatúry
 
Študent študijného programu učiteľstva anglického jazyka a literatúry absolvuje počas svojho štúdia na KAJL celú škálu zaujímavých predmetov zo štyroch hlavných disciplín:

· Lingvistické predmety (fonetika, lexikológia, gramatika atď.)
· Literárne predmety (anglofónna literatúra)
· Didaktické predmety (didaktika dospelých, didaktika  mladšieho školského veku atď.)
· Predmety rozvíjajúce jazykové zručnosti v AJ (písanie, rozprávanie, prezentačné zručnosti atď.).

 

Študijní poradcovia (tútori):

Poradca pre 1.ročník Bc. štúdia: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
Poradca pre 2. a 3. ročník Bc. štúdia: PhDr. Peter Bojo.PhD.
Poradca pre celé Mgr. štúdium: PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.
Poradca pre dobiehajúce štúdium a ERASMUS+: PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

 

Koordinátori:

Koordinátorka externého štúdia: PaedDr. Martina Šipošová, PhD. 
Koordinátor rigorózneho konania: PaedDr. Martina Šipošová, PhD.. 
Koordinátor rozširujúceho štúdia: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

 

Catalogue of courses in English

ENGLISH VERSION of a catalogue of Bc. courses

ENGLISH VERSION of a catalogue of MA. courses

ENGLISH VERSION of a catalogue of PhD. courses