Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Prehľad kontaktov podľa funkcie

Vedenie
Vedúca katedry

PaedDr. Martina Šipošová, PhD., email: siposova(at)fedu.uniba.sk

Zástupkyňa vedúcej katedry

Mgr. Kristína Hankerová, PhD. email: hankerova(at)fedu.uniba.sk

Tútorská pomoc
1. roč. Bc. štúdium

Mgr. Tomáš Hlava, PhD., email: hlavaxxii(at)uniba.sk

2. a 3. roč. Bc. štúdium

PaedDr. Peter Bojo, PhD., email: bojo(at)fedu.uniba.sk 

1. a 2. roč. Mgr. štúdium

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., email: pavlik(at)fedu.uniba.sk

Externé štúdium

PaedDr. Martina Šipošová, PhD., email: siposova(at)fedu.uniba.sk

 

Metodička pedagogických praxí študentov

Mgr. Kristína Hankerová, PhD., email: hankerova(at)fedu.uniba.sk

Koordinátor pre rozširujúce štúdium

Mgr. Tomáš Hlava, PhD., email: hlavaxxii(at)uniba.sk

Koordinátorka pre program Erasmus

Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.  email: husarova(at)fedu.uniba.sk

 

Predsedkyňa rigoróznej komisie

Prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. lojova(at)fedu.uniba.sk

Koordinátor ŠVOUČ

Mgr. Tomáš Hlava, PhD., email: hlavaxxii(at)uniba.sk

 

Katedroví rozvrhári
Denné štúdium

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., email: pavlik(at)fedu.uniba.sk 

Externé štúdium

Zuzana Medovičová, email. medovicova(at)fedu.uniba.sk

Koordinátorka AIS

Zuzana Medovičová, email: medovicova(at)fedu.uniba.sk