Kontakt

Kontakty na Katedre anglického jazyka a literatúry

Adresa

Šoltésovej 4, Bratislava, 813 34, 3. poschodie

Email: kajl(at)fedu.uniba.sk

Telefonický kontakt: 02/502 222 30

 

Vedúca katedry

PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Email: siposova(at)fedu.uniba.sk

Telefonický kontakt: 02/502 222 33

Miestnosť č.: 348

 

Sekretariát

Zuzana Medovičová

Email: medovicova(at)fedu.uniba.sk

Telefonický kontakt: 02/502 222 30

Miestnosť č.: 345