Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

V rámci infraštruktúry ERASMUS+ spolupracuje KAJL s partnerskými pracoviskami na viacerých zahraničných univerzitách. Študenti i vyučujúci majú k dispozícii rôzne druhy mobilít. Na druhej strane, štúdia na katedre sa pravidelne zúčastôujú študentov zahraničných univerzít, príležitostne i renomovaní zahraniční pedagógovia.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement – IIA),
ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier. Za UK v Bratislave súhlas zabezpečuje katedrová koordinátorka a fakultná koordinátorka – prodekankou pre vonkajšie vzťahy, a následne inštitucionálnym koordinátorom UK – prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.


Informácie k študentským pobytom Erasmus +


Fakultná koordinátorka

Mgr. Eva Faithová, PhD.

Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
room: R-201,
tel. no.: +421 2 9015 1003,
e-mail: faithovafedu.uniba.sk

 

Katedrová koordinátorka

Mgr. Patrícia Kotlebová, PhD.

Šoltésovej 4,
811 08 Bratislava,
room: S-348,
tel. no.: +421 2 9015 9429,
e-mail: kotlebova@fedu.uniba.sk

 

Oddelenie zahraničných vzťahov

Mgr. Kristína Filipeje

Račianska ul. 59,
813 34  Bratislava,
room: R-201,
tel. no.: 02 9015 9499
e-mail: filipeje@fedu.uniba.sk


Zazmluvnené univerzity

UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita v českom Ústí nad Labem ponúka okrem inšpiratívnej prírody aj dve voľné miesta. Dostupný je bakalársky, magisterský aj doktorandský stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "CZ USTINAD01".


Back to the Leipzig University home page

Univerzita v Lipsku, jedna z najstarších v Nemecku, ponúka dve voľné miesta. Dostupný je bakalársky stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "D LEIPZIG01".


Univerzita v bavorskom meste Mníchov ponúka jedno voľné miesto. Dostupný je bakalársky stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "D MUNCHEN01".


Univerzita v Poľskom Krakove, "hlavnom meste kultúry", ponúka dve voľné miesta. Dostupný je bakalársky aj magisterský stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "PL KRAKOW05".


Universidad de Granada

Univerzita v historicky bohatom španielskom meste Granada ponúka dve voľné miesta. Dostupný je bakalársky stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "E GRANADA01".


ucm

Univerzita v hlavnom meste slnečného Španielska ponúka dve voľné miesta. Dostupné sú ako bakalársky, tak magisterský stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "E MADRID03".


Maltepe University International Student Footer Logo

Univerzita v očarujúcom Turecku ponúka dve voľné miesta. Dostupné sú bakalársky, magisterský aj doktorandský stupeň štúdia.
Ak máš záujem—v prihláške použi kód "TR ISTANBU18".