Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

WiFi EDUROAM

Eduroam (EDUcation ROAMing) je infraštruktúra, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie používateľov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií pri využití rovnakých prístupových údajov ako v domácej inštitúcii.

Mobilita a roaming v rámci projektu eduroam sú založené na tom, že prístupové informácie (meno a heslo) od užívateľa sú cez autentifikačnú a autorizačnú infraštruktúru odoslané organizácii, v ktorej má uživateľ svoj účet. Tam sa na základe informácií o užívateľovi rozhodne, či mu bude umožnený prístup do siete. Vďaka tomu je možné identifikovať každý prístup do siete, resp. identifikovať a overiť užívateľa, ktorý sa snaží pripojiť k sieti.

Viac informácií je možné nájsť na stránke projektu.

Logy o použití infraštruktúry eduroam sú v súlade s požiadavkami projektu ukladané na 6 mesiacov. Pre prístup k webovým stránkam (protokol HTTP) je využívaný transparentný proxy server.

Univerzita Komenského bola do tejto infraštruktúry zapojená dňa 1.12.2008. Univerzitným používateľom to okrem možnosti pripojiť sa v participujúcich externých inštitúciách prinesie aj sprístupnenie širšieho rozsahu internetových služieb v porovnaní s predchádzajúcou WiFi sieťou.

Eduroam - informácie pre Pedagogickú fakultu

WiFI pokrytie:

Račianska 59: celá budova;

Šoltésovej 4:  celá budova, suterén i vonkajší dvor;

Získanie prihlasovacieho mena a hesla

Podmienky používania:

  • Počas doby použitia služby sa stáva osobný počítač používateľa súčasťou počítačovej siete UK, a preto je povinný dodržiavať Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK.
  • Zdôrazňujeme, že táto služba má slúžiť na podporu vyučovacieho procesu a vedeckej činnosti a tomu by malo zodpovedať aj správanie sa jej používateľov.

Prístup ku službe:

Služba WiFi je určená pre všetkých pracovníkov a študentov UK, ako aj pre používateľov z inštitúcií participujúcich na projekte Eduroam. Pri porušení podmienok jej používania môže byť konkrétnym používateľom zrušená. Pri použití služby sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO) a môže si ich vyhľadať na tejto adrese Vygenerovanie nového / zistenie aktuálneho prístupového kódu (WIFI). Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia obrátiť na svoju domovskú organizáciu.

Použitie služby:

Pre použitie služby musíte mať vo vašom zariadení wireless klient kartu (802.11b alebo 802.11g) a byť v dosahu WiFi pripojenia. Službu treba mať nakonfigurovanú v operačnom systéme. Boli realizované pripojenia PDA s Windows Mobile 5.0, 6.5, Windows Phone 7, 7.5, 8, 8.1, Windows Mobiele 10, Android zariadeni, iPhone, iPad ...
Mac OS X, GNU/Linux (Mandriva, Debian), Windows XP a ďalšie novšie Windows.

Návody pre podporované operačné systémy

Návody pre nepodporované operačné systémy

Meno bezdrôtovej siete (SSID), ku ktorej sa v rámci služby WiFi možete pripojiť, je eduroam. Služba sa postupne zavádza na všetky súčasti UK. Ak sa nenachádzate v dosahu access pointu, nezúfajte, situácia sa môže zmeniť.

Konfigurácia:

Svojho klienta si nakonfigurujte podľa manuálov uvedených v hornej časti tejto stránky.

CePIT:

WiFi pripojenie je možné použiť aj na iných zariadeniach a operačných systémoch, avšak nie je v našich silách poskytovať podporu širokej množine zariadení.

Pripojenie univerzitného používateľa do Eduroam siete externej inštitúcie

Každý študent a zamestnanec Univerzity Komenského je oprávnený bezplatne využiť pripojenie eduroam v externých inštitúciách, ktoré participujú na projekte. Ich zoznam je možné nájsť na stránke projektu. Pred použitím siete je nevyhnutné preštudovať pravidlá použitia v konkrétnej inštitúcii, ako aj manuály na nastavenie sieťových pripojení - spravidla sú iné ako na UK. Pri prihlásení sa využívajú prístupové údaje získané na univerzitnej stránke CDO. Rozdiel je len v tom, že k prihlasovaciemu menu treba pripojiť aj doménu uniba.sk:

- používateľské meno: mrkvicka111(at)uniba.sk

- prístupový kód (heslo): 123456

Tento formát mena možno (voliteľne) použiť aj pri prihlasovaní sa do siete Eduroam na UK.

Univerzita Komenského neposkytuje používateľskú podporu pre prístup do siete eduroam na externých inštitúciách. V prípade potreby obráťte sa na lokálnu používateľskú podporu.