Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Office365

Office365 - e-mailový systém pre študentov i zamestancov Komenskej univerzity.
https://www.outlook.com/uniba.sk

Prihlásenie sa do on-line OFFICE365 pošty, cez univerzitné mailové konto.
Napr. mrkvicka3uniba.sk prihlasovanie cez http://uniba.sk/office365

Obrázkový / video návod:

http://people.fm.uniba.sk/cit/PostaOffice365/webapp.html

Je možné prihlásiť sa do poštových klientov na SMART zariadení či aplikácii k sťahovaniu pošty cez protokol POP3 alebo IMAP4, Exchange - Active sync ako aj cez protokol SMTP.
Požíva sa k tomu pomocné ECP heslo (dlhé), zistiteľné cez túto stránku:

https://cdo.uniba.sk/public/ecp

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/office365/nastavenia-outlook-u-a-mobilnych-klientov/