Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

AiS2

Systém, ktorý využíva už šestnásť slovenských vysokých škôl, slúži na elektronické spracovanie celej študijnej agendy. Informačný systém umožňuje minimalizovanie návštev študijného oddelenia, pretože väčšinu úkonov urobí študent, ale aj učiteľ, obrazne povedané, od notebooku z domu. Ďalšou výhodou je, že študent má detailné informácie o predmetoch, ktoré si má a ktoré si môže zapísať priamo v systéme, nebude teda musieť listovať v ročenke. Na druhej strane, učiteľ bude už v okamžiku zápisov vidieť, ktorí študenti si zapísali jeho predmet.

http://ais2.uniba.sk

alebo

http://moja.uniba.sk

 

<output>

Electronic registration of applicants for study

Through Academic information system is possible to realize electronic registration of applicants for study at the I., II., joined I. and II. and the III. grade of study.

Electronic registration of applicants for study can be found on the website e-prihlaska.uniba.sk.

Registration manuals for applicants can be foundon the web page Guides and manuals for AIS2.(Slovak)

</output>

Elektronická prihláška pre štúdium

e-prihláška:

http://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/prijimacky/elektronicka-prihlaska-na-studium-na-univerzite-komenskeho-na-akademicky-rok-20162017/

Pre uchádzačov:

http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/

Cez Akademický informačný systém AIS2 je možné realizovať i prihlásenie na štúdium I, II. stupňa, Bc. či  Mgr.
Elektronickú prihlášku pre štúdium môžete nájsť na web stranke:
http://e-prihlaska.uniba.sk

Príručky a návody k prihláškam sú na tejto stránke:
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/