Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

 

 

Zamestnanci

 1. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 2. EDI Lopúchová, J.: Terminologický slovník pedagogiky zrakovo postihnutých / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 10 (1998/99), s. 42
 3. EDI Predškolská výchova na Slovensku súčasnosť a budúcnosť / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 10 (1998/99), s. 42
 4. EDI Prevendárová, J.: Rodina s postihnutým dieťaťom / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 10 (1998/99), s. 43
 5. EDI Zelina, M.: Rozvíjanie tvorivosti žiakov v slovenskom jazyku / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 10 (1998/99), s. 43
 6. EDI Komárik, E.: Pedagogika emocionálne a sociálne narušených / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 3, č. 1 (1999/2000), s. 56
 7. EDI Čechová, E. - Wiegerová, A.: Detské práva na konci tisícročia. 10. výročie Dohovoru o právach dieťaťa / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 3, č. 4 (1999/2000), s. 48
 8. EDI Sivák, J. - Javorská, J.: Zdravotná telesná výchova v špeciálnych školách pre telesne postihnutú mládež / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 3, č. 4 (1999/2000), s. 48
 9. EDI Žbirková, V. - Kratochvílová, E.: Výchova vo voľnom čase a podnety k činnosti klubov malých debrujárov v školách a školských zariadeniach / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 3, č. 2 (1999/2000), s. 42
 10. EDI Bubelíniová, M. - Haladová, O. - Wiegerová, A.: Hra a hračka / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 3, č. 2 (1999/2000), s. 42
 11. EDI Lehoťanová, B.: Pätnásť tém z didaktiky slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 8 (1999/00), s. 48
 12. EDI Hrdina, Ľ. (zost.): K problematike kvality vzdelávania / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 10 (1999/00), s. 46
 13. EDI Horňáková, M.: Liečebná pedagogika / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 4 (1999/00), s. 44
 14. EDI Gavora, P.: Akí sú moji žiaci ? pedagogická diagnostika žiaka / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 4 (1999/00), s. 44
 15. EDI Premeny školy v prírode (alebo o čo všetko vás a vašich zverencov môže obohatiť pobyt v škole v prírode) / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 6 (1999/00), s. 47
 16. EDI Svetlíková, J.: Prvá pomoc pri citových traumách učebnica pre prípravu dobrovoľných sociálnych pracovníkov s ohrozenou mládežou / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 6 (1999/00), s. 47
 17. EDJ Personálna bibliografia jubilanta / Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  In: Naša škola. - Roč. 2, č. 9 (1998/99), s. 42
 18. FAI Prof.PhDr.Zdeněk Obdržálek, DrSc. : personálna bibliografia. / zost. Eleonóra Nováková ... [et al.]
  Bratislava : PdF UK, 1999
 19. FAI Bibliografia : Publikačná činnosť pracovníkov PdF UK za rok 1997. / zost. Eleonóra Nováková, Katarína Janečková
  Bratislava : Amos, 1999
 20. GII Ondrej Sliacky : výberová personálna bibliografia. / zost. Antónia Bartošová, Katarína Janečková
  Bratislava : Akademická knižnica PdF UK, 2016