Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania pre AR 2019/2020

Výsledky Mgr. študijných programov

Zasadnutie prijímacej komisie dekanky pre magisterské študijné programy prebehlo 28.6.2019. Zverejnený zoznam výsledkov prijímacieho konania je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o prijatí doručené uchádzačovi poštou najneskôr do 15 dní od zasadnutia.

 

 

 

Výsledky Bc. študijných programov a študijný program Logopédia

Zasadnutie prijímacej komisie dekanky pre bakalárske študijné programy a študijný program Logopédia prebehlo 20.6.2019. Zverejnený zoznam výsledkov prijímacieho konania je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o prijatí doručené uchádzačovi poštou najneskôr do 15 dní od zasadnutia.