Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podanie elektronickej prihlášky

Prihlášky na bakalárske  a magisterské štúdium bolo možné podávať do 31. marca 2021. 

 

 

 

 

Prihlášku na bakalárske štúdium  a štúdium logopédie je potrebné vytlačiť a s požadovanými prílohami (životopis, doklad o úhrade poplatku) doručiť na adresu študijného oddelenia Pedagogickej fakulty najneskôr do 31.3.2021.

 

Prihlášku na magisterské štúdium nie je potrebné vytlačiť a zasielať poštou.