Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí - 28.1.2023

Pedagogická fakulta UK dňa 28. januára 2023 zorganizovala Deň otvorených dverí. Akcia prebehla v priestoroch dekanátu na Račianskej 59 v Bratislave  a fakultu navštívilo približne 400 záujemcov o štúdium. Stretnutia s uchádzačmi o štúdium sa zúčastnili zástupcovia všetkých katedier fakulty, študentskej komory a študijného oddelenia. Každá katedra pripravila  pre uchádzačov vlastné informačné materiály a prezentácie. K dispozícii bola rozsiahla  prezentácia o fakulte, katedrách a možnostiach štúdia na PdF UK. Príjemným spestrením Dňa otvorených dverí bola výstava prác študentov katedry výtvarnej výchovy. Všetci návštevníci mali možnosť komunikovať priamo s pedagógmi jednotlivých katedier, ktorí im ochotne vysvetlili špecifiká štúdia aj možnosti uplatnenia  získaných poznatkov v praxi. Študijné oddelenie dalo odpovede na všetky otázky týkajúce sa podmienok prijímacieho konania. Návštevníci v širokom meradle využili aj možnosť neformálnej komunikácie so zástupcami študentov – členmi študentskej komory čím získali celkový obraz o štúdiu. Na záver mohli návštevníci  vyplniť zlosovateľný dotazník uchádzača a vyhrať bezplatnú prihlášku na štúdium. Dňa 30.1.2023 boli vylosovaní traja výhercovia, ktorým bol zaslaný elektronický výherný poukaz.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa ďalšie stretnutie.

 

Fotogaléria z DOD - 28.1.2023