Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí - 22. január 2022

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Vás pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
22. januára 2022
od 12:30 online cez MS Teams

Ako sa pripojím na DOD?

K online DOD 2022 sa odporúčame sa pripájať cez internetové prehliadače  Google Chrome a Microsoft Edge kliknutím na nižšie uvedene bannery.

1.Zrušte ponuku Microsoft Teams na otvorenie aplikácie,
2. Zvoľte "Pokračovať v tomto prehliadači",
3. Zadajte meno a kliknite "Pripojiť sa teraz"

V prípade technických problémov volajte:
Michal Špalek - 02/90159318
Pavol Kováč 02/90159316

Modul 1

*Kliknutím na banner sa pripojíte

Modul 2