Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Živé prenosy - online dizertačné skúšky/obhajoby dizertačných prác

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

Obhajoba dizertačnej práce 24.06.2020

Mgr. Veronika ValkóováOdkaz na živé vysielanie

Dizertačná skúška 24.06.2020 o 15:00 hod.

Mgr. Timea Tóthová, Odkaz na živé vysielanie

 

 

Dizertačná skúška 29.06.2020 o 10:00 hod.

Mgr. Eva Baumann, Odkaz na živé vysielanie

Obhajoba dizertačnej práce 07.07.2020

Mgr. Tibor FelediOdkaz na živé vysielanie

Obhajoba dizertačnej práce 9.7.2020 PREZENČNE

Mgr. Miroslava Tomášková

Dizertačná skúška 9.7.2020 o 13:00 hod. PREZENČNE

Mgr. Žaneta Žitňáková

Račianska 59, Bratislava

miestnosť R 125