Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

IBAN čislo účtu

 Císlo účtu 7000139899 / 8180           

 IBAN  SK338180 000000 7000139899

Vzdelávací program: MEDIÁTOR - termín podania prihlášok do 30.10.2016

Vzdelávací program: MEDIÁTOR       NOVINKA!

 Prihláška na vzdelávací program Mediátor