Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

POPLATKY ZA CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

V zmysle platných predpisov sú štúdiá celoživotného vzdelávania poskytované za finančnú úhradu.    O cene jednotlivých štúdií sa informujte na durcovafedu.uniba.sk       vlckovafedu.uniba.sk 

Poplatok za podanie prihlášky 10,- € uhraďte na číslo účtu 7000139899/8180

IBAN: SK338180 000000 7000139899        Variabilný symbol: 1111

 

Poplatok za rigorózne konanie 480,- €. Poplatok sa platí až po prijatí na rigorózne konanie.