Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

POPLATKY ZA CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

V zmysle platných predpisov sú štúdiá celoživotného vzdelávania poskytované za finančnú úhradu.

O cene jednotlivých štúdií sa informujte na

durcovafedu.uniba.sk

vlckovafedu.uniba.sk

 

Poplatok za podanie prihlášky 10,- € uhraďte na číslo účtu 7000139899/8180

IBAN: SK338180 000000 7000139899

Variabilný symbol: 1111