Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov celoživotného vzelávania

Informácie pre študentov celoživotného vzdelávania

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a vzor 1.strany záverer. páce

Manuál k bakalárskym a diplomovým prácam Tento manuál sa Vás netýka doslovne, slúžiť Vám má ako pomôcka pri vypracovávaní záverečnej práce.