Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE - Pripravujeme

Funkčné vzdelávanie

Názov programuTermín otvoreniaPočet
vyuč.
hodín
PoznámkaCena
Základný program funkčného vzdelávania

pripravujeme

 

 

  70organizujeme online250 €

ROZŠIRUJÚCE PROGRAMY FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA: 
Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadeniapripravujeme38organizujeme online
Sebariadenie a manažérska etika

pripravujeme

32organizujeme online
Projektový manažmentpripravujeme40organizujeme online
Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadenípripravujeme40organizujeme online

 

 

Prihláška na funkčné vzdelávanie pripravujeme