Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PROMÓCIE 2024

Termíny promócií v akademickom roku 2023/24

Promócie absolventov magisterského štúdia sa budú konať  vo štvrtok 18.7.2024 

Čas promócie18. júl 2024,   Mgr. promócie - časový harmonogram
9:00mLC18, mSC19, mSC19/e3, mUPV15/e3
11:00LG15, mUPV15
13:00mSPP15, mSPP15/e3 (všetky špecializácie)
15:00všetky kombinované učiteľské študijné programy (denná aj externá forma)

POZOR: Nástup promovaných je hodinu pred promóciou z dôvodu nácviku ceremónie.

Menný zoznam promovaných magistrov pre jednotlivé študijné programy bude zverejnený od  2.7.2024 (t.j. po prihlásení sa na promóciu cez AiS2).

Rozpis - Mgr. promócie - 18.7.2024

 

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa budú konať v piatok 19.7.2024 

Čas promócie19. júl 2024,   Bc. promócie - časový harmonogram
9:00SPP15, SPP15/e4
11:00PEP19
13:00PEP19/e4, SC15, SC15/e4
15:00všetky kombinované učiteľské študijné programy (denná aj externá forma)

POZOR: Nástup promovaných je hodinu pred promóciou z dôvodu nácviku ceremónie.

Menný zoznam promovaných bakalárov pre jednotlivé študijné programy bude zverejnený od  2.7.2024 (t.j. po prihlásení sa na promóciu cez AiS2).

Rozpis - Bc. promócie - 19.7.2024

 

Absolventi sa na promócie prihlasujú elektronicky priamo cez systém AiS2 od 1. do 30. júna 2024. Prihlásiť sa je možné, až po zaevidovaní ukončenia štúdia v AiS2 študijným oddelením.

Pozor: Neprihlásení absolventi sa slávnostnej promócie nebudú môcť zúčastniť.

Slávnostné promócie budú prebiehať v Aule UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave. 

Slávnostné promócie

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou z dôvodu nácviku ceremónie.

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventom, že v zmysle Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012 bude slávnostná promócia umožnená len absolventkám a absolventom v spoločenskom oblečení. Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie:

  • pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou, zapnuté sako, a zavreté formálne topánky,
  • pre absolventky sú to šaty (zahalené ramená), alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky.  

Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály a tiež slnečné okuliare na očiach, alebo na hlave.

Informácie o vstupe pre promovaných a hostí

Vstup do Auly UK bude kontrolovaný cez turnikety. Promovaní študenti použijú pri vstupe do budovy svoje študentské karty. Pozvaní hostia budú vstupovať do budovy na základe QR kódov, ktoré budú promovaným absolventom pridelené na základe ich prihlásenia sa na promóciu v AiS2 (viď pokyny hore) v počte:

  • Mgr. promócie - 1. promovaný má nárok na 6 bezplatných vstupeniek/QR kódov
  • Bc. promócie - 1. promovaný má nárok na 4 bezplatné vstupenky/QR kódy

QR kódy pre pozvaných hostí budú promovaným absolventom zaslané elektronicky na ich univerzitnú mailovú adresu cca týždeň pred promóciou.

Pozor: QR kódy budú vygenerované a zaslané iba absolventom, ktorí sa na promóciu prihlásia v AiS2. QR kódy pre pozvaných hostí sú jednorázové, t. j. opätovný vstup do budovy nie je možný.