Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2019/2020

Zápis a prijímacie skúšky

ZÁPIS:

OD

DO

Denné  Bc. a Mgr. Štúdium

2. 9. 2019

20. 9. 2019

Externé  Bc. a Mgr. Štúdium

2. 9. 2019

20. 9. 2019

Prijímacie SKÚŠKY Bc. a Mgr.

 

 

Termín  talentových  prijímacích skúšok

11. 5. 2020

15. 5. 2020

Termín písomných prijímacích skúšok

8. 6. 2020

12. 6. 2020

PhD. ŠTÚDIUM (denné, externé)

 

 

Zápis PhD. Štúdium

9. 9. 2019

13. 9. 2019

Prijímacie skúšky PhD.,  I. kolo

18. 6. 2020

24. 6. 2020

Prijímacie skúšky PhD.,  II. kolo

24. 8. 2020

25. 8. 2020

Zimný semester 2019/2020

ZS  2019/2020

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula PdF č. 10 (Račianska 59, BA)

23. 9. 2019 o 9,00 h

 

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

23. 9. 2019 o 11,00 h

 

Výučba (13 týždňov)

23. 9. 2019 

21. 12. 2019

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

23. 9. 2019

6. 10. 2019

Priebežná výučba (11 týždňov)

23. 9. 2019

6. 12. 2019

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

2. 12. 2019

7. 12. 2019

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

9. 12. 2019

21. 12. 2019

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov a predmetov priebežnej  výučby študentov pedag. praxe 2 (A, B) (Mgr. 1 ročník)

16. 12. 2019

21. 12. 2019

Skúškové obdobie

2.1.2020

14. 2. 2020

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v ZS

2. 1. 2020

13. 3. 2020

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

21. 10. 2019

25. 10. 2019

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

4. 11. 2019

29. 11. 2019

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

7. 10. 2019

29. 11. 2019

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

9. 12. 2019

20. 12. 2019

Letný semester 2019/2020

LS  2019/2020

OD

DO

Povinná inštruktáž tútorov pre študentov končiacich ročníkov

17. 2. 2020

21. 2. 2020

Výučba (13 týždňov)

17. 2. 2020

16. 5. 2020

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

17. 2. 2020

1. 3. 2020

Priebežná výučba (11 týždňov)

17. 2. 2020

30. 4. 2020

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

27.4. 2020

2. 5. 2020

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

4. 5. 2020

16. 5. 2020

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov

11. 5. 2020

16. 5. 2020

Skúškové obdobie

18. 5. 2020

30. 6. 2020

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v LS

18. 5. 2020

31. 7. 2020

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Hodnotiaci týždeň predmetov pre končiace ročníky

27. 4. 2020

2. 5. 2020

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

4. 5. 2020

16. 5. 2020

PRAXE:

 

 

Praxe  Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník)

20. 4. 2020

24. 4. 2020

Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník)

24. 2. 2020

3. 4. 2020

Praxe  OSTATNÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné praxe

 2. 3. 2020

24. 4. 2020

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax pre končiace ročníky

24. 2. 2020

 

20. 3. 2020

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

4. 5. 2020

15. 5. 2020

Štátne skúšky

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

11. 12. 2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

11. 12. 2019

Termín štátnej skúšky z UZ

20. 1. 2020

21. 1. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

21. 1. 2020

22. 1. 2020

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

23. 1. 2020

24. 1. 2020

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce

 

22. 4. 2020

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce

 

 6. 5. 2020

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

18. 5. 2020

Termín štátnej skúšky z UZ

25. 5. 2020

29. 5. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

1. 6. 2020

12. 6. 2020

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

15. 6. 2020

19. 6. 2020

 

 

 

Letný termín – opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

8. 7. 2020 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

8. 7. 2020

Termín štátnej skúšky z UZ

24. 8. 2020

25. 8. 2020

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

24. 8. 2020

26. 8. 2020

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

27. 8. 2020

28. 8. 2020

Štátne skúšky - PhD. štúdium

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

DO

Termín odovzdávania prihlášky  a písomnej práce  na dizertačnú skúšku  (pre denných študentov)

28. 2. 2020

Termín odovzdávania prihlášky  a písomnej práce  na dizertačnú skúšku  (pre externých  študentov)

31. 8. 2020